Virksomhedsøkonomi

Hektarpris op fra 115.000 til 170.000 kroner

Landboforenings økonomikontor har gennemført 74 ejendomshandler mod 57 året før THY-HANNÆS: Lederen af økonomikontoret under Landboforeningen Nordthy, økonomikonsulent Jens B. Bruun oplyste i sin beretning, at antallet af fuldtidsansatte i årets løb var øget fra 15,62 til 17,45 for at kunne udvikle rådgivningen på såvel ydelser som kundegrundlag, nedsætte behandlingstiden og antallet af overarbejdstimer. Han omtalte og kommenterede kontorets 22 forskellige rådgivningsydelser. Der var udfærdiget 352 skatteregnskaber i 2006 mod 370 året før, 268 driftsregnskaber mod 262 i 2005. Der havde været lavet 74 ejendomshandeler til en værdi på det handlede på 200 mio. kr. mod 57 året før til en handelssum på 105 mio. kr. - På baggrund af disse tal skal der nok være nogen, som tænker, at vi nu må være i gang med at save den gren over, som vi selv sidder på, sagde Jens B. Bruun. Men om det er os eller andre, der fører saven, ændrer ikke på den strukturudvikling, der er i gang, og vi kan altså lave de handler til nogle konkurrencedygtige priser. Jens E. Bruun tilføjede, at den gennemsnitlige hektarpris på alle normale jordhandler her i Thy, som kontoret har lavet skøder på, var 170.000 kr. Det tal var på mellem 115.000 kr. og 140.000 kr. i 2005. Økonomikontorets eget regnskab hører til på Landboforeningens generalforsamling, men Jens B. Bruun røbede dog, at årsresultatet bliver på ca. 640.000 kr., hvoraf der indstilles tilbagebetalt 330.000 kr. for at undgå at skulle betale skat af resultatet - Vi har således helt styr på den løbende økonomi, og med en egenkapital på 6,7 mio. kr. står vi godt rustet til fremtiden, sagde han.