Hektisk aktivitet - men hvor længe?

For tiden rider ejendomsmæglerbranchen på en høj bølge med god efterspørgsel, stort udbud af ejendomme samt gunstige forhold på udlånsmarkedet.

I medgangstider skal alt helst gå glidende let, og ting skal ske hurtigt, noget, som kan have mindre gunstig effekt over for forbrugeren/huskøberen i form af mangelfulde salgsopstillinger, manglende kvalitetsikring omkring information om en ejendoms type og beskaffenhed, samt tilsidesættelse af normer for god ejendomsmægler- og folkeskik. Mine erfaringer med en ejendomsmægler tilknyttet en landsdækkende ejendomsmæglerkæde med flere kontorer i Vendsyssel i forbindelse med et huskøb i Løkken-Hjørringområdet, skal beskrives i det følgende: * Huset blev over for potensielle købere præsenteret som værende et hus af et kendt typehusfabrikat, noget, mine undersøgelser før overtagelse viste ikke var i overensstemmelse med sandheden (huset er fra et helt ukendt firma som ikke eksisterer mere). * Ejendomsmægler havde ret og slet ikke set og dermed ikke opgivet i salgs opstillingen, at huset var udstyret med et solcellepanel. * Ejendomsmægler havde i udgangspunktet ikke tid til at repræsentere sælger på den aftalte dag for overtagelse, men foreslog at en helt fremmed person uden tilknytning til branchen kunne være til stede (dette ble afværget). * Ved overtagelse af huset lovede ejendomsmægler at sælgers nøglesæt skulle blive sendt til mig i løbet af et par dage. Jeg modtog nøglerne en måned og tre uger senere! (Det viste sig, at omtalte nøglesæt var deponeret i en lokal købmandsbutik og havde været ”udlånt” til uvedkommende uden min tilladelse), * Huset stod averteret til salg i et af ejendomsmæglerkædens udstillingsvinduer i fire måneder efter, at købsaftale var undertegnet. Man sidder med en meget besk eftersmag i munden efter en sådan arrogant og krænkende behandling, som også er bekymringsfuld og urovækkende. Man skal selvsagt ikke skære alle ejendomsmæglere over én kam, men jeg stiller alligevel nogle spørgsmål: * Er dagens ejendomsmægler ikke sig sit professionsansvar og sine pligter bevidst og klar over at mægler sammen med sælger har undersøgelses- og oplysningspligt? * Har han ikke tid til at besigtige et salgsobjekt grundigt, inden det lægges ud for salg? * Har han ikke i sin hektiske hverdag tid til at holde sine aftaler og løfter og vise tilbørlig respekt, også over for huskøberen, som han til syvende og sidst ”lever” af? * Har han slet ikke tid til at fjerne en salgsplakat efter en afsluttet ejendomshandel? Ingen boligkøber kan være tjent med en handlemåde som refereret ovenfor. De færreste boligkøbere har efter en hushandel tid, overskud og økonomi til at gå videre til et klagenævn eller gå rettens vej for at kræve sin ret. For at undgå ubehageligheder må enhver huskøber yderst selektiv i sit valg af ejendomsmæglerfirma, og under hele processen være klar over, at køber også har undersøgelsespligt. Bølgen er høj for tiden, men vejret er som bekendt omskifteligt, vinden kan stilne af på kort varsel, så det bliver næsten vindstille med små dønninger.