Helårsbeboelse i sommerhus

Ifølge Planloven er det normalt ikke tilladt at bo i et sommerhusområde hele året, og der er regler for, hvor meget et fritidshus må anvendes. I vinterhalvåret fra 1. oktober til 31. marts, må du f.eks. kun bo og overnatte i sommerhuset højst fire uger i træk. Samlet må du kun bo og overnatte i sommerhuset 13 uger om året. Grunden til, at man ikke uden videre kan flytte ind i sit fritidshus, er et ønske om, at sommerhusområder skal forblive rekreative områder. Siden 1991 er der dog dispenseret fra reglen, hvis huset lever op til en vis standard. Og når knap 1000 sommerhuse i Nordjylland i dag benyttes som helsårsboliger, skyldes det, at visse grupper undtagelsesvis har lov til at bo i deres sommerhus året rundt. Udover at have ejet huset i otte år, skal du opfylde en af disse betingelser: { er fyldt 65 år { er pensionsmodtager, der er fyldt 60 år { er førtidspensionist { er efterlønsmodtager. Hvis du er pensionist og har ejet sommerhuset i fem år, kan du søge om dispensation fra reglen om at have ejet dit sommerhus i otte år. Det er sommerhuskommunen, der tager stilling til, om der i dit tilfælde er tale om et ”særligt tilfælde”, og evt. giver dispensation. En eventuel ægtefælle, samlever eller nært beslægtet må godt bo i sommerhuset sammen med dig, hvis du er pensionist. Hvis du er pensionist og flytter fra sommerhuset, falder retten til at benytte det til helårsbeboelse bort både for dig og din ægtefælle/samlever. Du kan siden hen godt flytte tilbage i sommerhuset, hvis du fortsat opfylder betingelserne. Hvis pensionisten, der har lov til bo i sommerhuset hele året, dør, kan ægtefælle/samlever eller en nært beslægtet, der har boet sammen med pensionisten, fortsætte med at bo i sommerhuset. Men en arving til sommerhuset overtager ikke samtidig retten til at bo i sommerhuset hele året. Derudover kan kommunalbestyrelsen give dispensation til andre i helt særlige tilfælde pga. arbejdsmæssige forhold eller sygdom og invaliditet. Men der er også regler for, hvilken stand sommerhuset skal have. Det skal anses for at være egnet til helårsbeboelse og må ifølge Planloven ikke må være nedrivningsmodent - altså ikke være så sundheds- eller brandfarligt, at kommunalbestyrelsen vil kunne nedlægge forbud mod, at huset anvendes til beboelse. Også Byggeloven skal overholdet. Når du flytter permanent ind i dit sommerhus, ændres brugen af det. Kommunen har derfor pligt til at vurdere dit sommerhus som en ny byggesag, når du meddeler, at du ønsker at bo der permanent. I praksis betyder det, at dit sommerhus skal leve op til de samme energikrav som et nybygget hus. Det kan de færreste sommerhuse. Kommunen har derfor mulighed for at give dig dispensation fra energikravene, men de kan også forlange, at du energiforbedrer dit sommerhus, inden du flytter ind i det permanent. Der er kommunen, der varetager og administrerer lovene omkring helårsanvendelse af sommerhuse, ligesom det er kommunen, der har opsyn med, om reglerne overholdes. { Kilde: Bolius - boligejernes videncenter