Lokalpolitik

Helårshuse kontra ferieboliger

Jeg synes, det er betænkeligt, hvis autoriserede ejendomsmæglere - som Gunnar Højmark - føler, at de alene er »nødt» til at følge lokalplanens regler for ikke at få »palaver» med turistforeningen og Hjørring Kommune.

For det første er det ikke kun turistforeningen og kommunen, der vogter over lokalplanen. Lokalplanen er blevet til i fuldstændig enighed mellem alle Lønstrups borgere og det politiske system. Alle har set nødvendigheden af at bevare Lønstrup som et unikt autentisk miljø, både af hensyn til lokalbefolkningen selv, til turisterne og til byens fremtid som en attraktiv handelsby, der fungerer hele året. Derfor bør alle, og da især de, der driver virksomhed i Lønstrup, være med til at værne aktivt om lokalplanen. Det forekommer derfor underligt og betænkeligt, hvis autoriserede mæglere medvirker til at undergrave Lønstrups fremtid ved at antyde, at lokalplanens regler kun er et nødvendigt onde, som man kun holder sig efterretligt for at undgå »palaver». Dernæst er det direkte vildledende over for offentligheden og potentielle købere af huse i Lønstrup, når det fremhæves, at kommunen ikke har sanktionsmuligheder over for nye købere, der ikke opfylder kravet om helårsbeboelse. Fra oprindeligt at være et usikkert retsområde, er der nu ingen tvivl, og i NS 2. december 2008 giver udvalgsformand Per Harfeld da også udtryk for, at kommunen er indstillet på at følge en restriktiv linje, og om nødvendigt indgive politianmeldelse. Det bør købere vide. At der så indtil videre mangler at sætte handling bag ordene er en anden sag. Skæmmende byggeri i første klitrække og manglende opfyldelse af kravet om helårsbeboelse kunne godt fortjene større opmærksomhed.