Frederikshavn

Heldagsskole får ekstra pavillon

Heldagsskolens pavillon er fra 2003 og leaset over 16 år. Den lever ikke op til det pædagogiske indhold, idet der arbejdes tværfagligt om børnenes intellektuelle, sociale og emotionelle udvikling.

Heldagsskolen. Foto: Bent Jakobsen

Heldagsskolen. Foto: Bent Jakobsen

Udvidet forældresamarbejde og mange møder med samarbejdspartnere, der kommer til møder, test af eleverne, samtaler med elever, supervision af personale mv. betyder, at der er for lidt plads. Der er ikke plads og ro til de fortrolige samtaler. Både elever og personale har brug for mere plads. Nogle af børnene er voldsomme. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt med et så skrøbeligt byggeri som en pavillon. Der er heller ikke plads til ro og fordybelse. Musik er indrettet i en skurvogn, Der er brug for et værkstedsområde og et ungdomsmiljø. Udearealerne er alsidige og gode. Udviklingsplanen foreslår en ny midlertidig pavillon ved siden af den nuværende, indtil heldagsskolen får en permanent løsning på deres eksistens. Udviklingsplanen noterer, at når Munkebakkeskolen lukker, vil det være logisk at placere Heldagsskolen i nærheden af den nye skole. Leje af pavillon for ét år, inklusive opsætning og nedtagning, skønnes at koste 450.000 kroner. Kilde: "Udviklingsplan, beskrivelser".