Lokalpolitik

Hele amtet skalsatse på Aalborg

I sin planlægning vil amtet fortsat have focus på Aalborg. En analyse, der netop er lavet af Nordjylland, anbefaler, at Aalborg fortsat skal være dynamo i den nordjyske udvikling.

En anden anbefaling går på bedst muligt at knytte yderområderne til Aalborg og samtidig styrke deres egne udviklingsmuligheder. Gennem længere tid har Nordjyllands Amt haft et projekt vedrørende udviklingen af by- og infrastrukturen i landsdelen. Den seneste undersøgelse på området handler om Nordjylland i konkurrence, og her er der 10 hovedanbefalinger. Ud over fortsat at have Aalborg som dynamo inden for erhvervsudviklingen, går rådene på at skabe kulturelle fyrtårne, hvor Aalborg også har en væsentlig rolle, ligesom byens storbykvaliteter bør styrkes sammen med, at der bliver skabt et bedre bymiljø i de øvrige nordjyske byer. Samtidig lyder en af anbefalingerne på at satse på et løft i det generelle uddannelsesniveau og at fastholde kraften i Aalborg Universitet. - Regionen er på mange måder todelt. Den ene del er Aalborg, og så er der resten af Nordjylland. Men generelt er det sådan, at det bliver færre byer, der skal trække læsset, vurderer Lars Berg Møller, der er planlægger ved Nordjyllands Amt. Amtets projekt hedder RUBIN, hvor bogstaverne står for Regional Udvikling af By- og Infrastruktur i Nordjylland. Den seneste undersøgelse focuserer på landsdelens og Aalborgs svagheder og styrker på en række områder. Specielt er der lavet sammenligninger til Århus-regionen og til Fyn og Odenseområdet. De vurderinger er suppeleret med synspunkter fra en række kendte personer, der vurderer nordjyske forhold. F.eks. hare journalist Camilla Miehe Renard kastet sig over det nordjyske kulturliv. Københavnerøjne Kontroversielle synspunkter kommer der også fra tekstforfatteren Jørgen Duus, der arbejder med livsstilsanalyser. Han siger f.eks.: - Bevæger man sig ud omkring i Nordjyllands Amt (med københavnerøjne), oplever man en verden, man ikke kender hjemmerfra. Man møder her mennesker, der tydeligvis kommer langt ude fra landet. I forbindelse med Aalborg taler han om kræmmerpersonlighed, mens Århus-personligheden bliver karakteriseret som den kreative. Til personligheden i Odense knytter Jørgen Duus begrebet funktionær. Han slår fast, at Nordjylland ikke har samme vækst som landet kraftcentre, mens samtidig mener Jørgen Duus, at man som dansker føler sig tiltrukket af det nordjyske udkantsområde. Sammenlignet med Århus karakteriserer Jørgen Duus Aalborg som mere folkelig. Om Frederikshavn skriver han, at byen virker, som om den endnu ikke har forvundet tabet af skibsværftet, og heller ikke Hjørring mener han rigtig ved, hvad den vil, mens Hobro blot bliver karakteriseret ved at være anonym. Om kulturlivet i Aalborg skriver Camilla Miehe Renard, at det generelt er for svært tilgængeligt. På uddannelsesområdet foreslår studiechef Jakob Lange, Københavns Universitet, en kombineret læge- og ingeniøruddannelse under ingeniørbekendtgørelsen. Pleje af image - En egentlig lægeuddannelse vil være endnu mere lige i øjet med hensyn til at tiltrække studerende fra hele landet, skriver Jacob Lange i rapporten og tilføjer. - Og så skal borgmesteren og universitetets rektor sørge for at pudse regionens image for at undgå udvandring - det kræver evig pleje. I rapporten slår direktør for Den Europæiske Socialfond Peter Stub Jørgensen til lyd for et internationalt netværk mellem univesitet, virkomsheder og investerorer. Han ser også muligheder i Aalborgs mange venskabsbyer: - De kan give personlige kontakter. De kan benyttes til erhvervsbesøg, kultur og sport - al udveksling er vigtig. Rapporten indeholder en oversigt over udfordringer og anbefalinger for Nordjylland. Med hensyn til beliggenhed og geografi er en af udfordringerne af udnytte, at Nordjylland via lufthavnen og internettet har lige så god international tilgængelighed som andre provinsbyer. Hvad internationale kontakter angår, så anbefales det bl.a. erhvervsmæssigt at knytte landelen tættere til Norge og Sverige , ligesom kontakter til Østeuropa skal fastholdes. Inden for transport anbefales en sikring af, at jernbaneforbindelserne kommer på niveau med resten af landet. Her peges der især på et efterslæb nord for fjorden.