Dronninglund

Hele familien inddrages

Helle Rasmussen fra Sund By samt leder af Sundhedsplejen Jytte Møller Christensen glæder sig over, at tiltaget omfatter hele den nye kommune.

Helle Rasmussen fra Sund By samt leder af Sundhedsplejen Jytte Møller Christensen glæder sig over, at tiltaget omfatter hele den nye kommune.

HJALLERUP/BRØNDERSLEV:Cool Kids er et tilbud til overvægtige børn samt børn med tendens til overvægt i Brønderslev Kommune. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Sund By og Sundhedsplejen i den gamle Dronninglund Kommune. Og i dag er der hold i både Brønderslev og Hjallerup. At Cool Kids er henvendt til 3. og 4. klasse er ikke tilfældigt. – På det tidspunkt er børnene – sammen med forældrene – store nok til at tage et ansvar, siger ledende sundhedsplejerske Jytte Møller Christensen. For at støtte børnene inddrages hele familien i arbejdet. Blandt andet indgår to hjemmebesøg af henholdsvis sundhedsplejerske og diætist. – På den måde får man vejledning, der er målrettet ens egen familie. Det er et godt koncept, mener Jytte Møller Christensen. Hun konstaterer samtidig, at nogle familier efter endt forløb med Cool Kids er i stand til at fastholde de nye, sunde vaner, mens andre lader gamle vaner tage over. – Det handler om opfølgning og om, hvor meget familierne arbejder med, og hvor motiverede de er. Det er selvfølgelig vigtigt at lave de gode vaner. Men det er lige så vigtigt at holde fast i dem. Vi er meget opmærksomme på opfølgningen. Vi opfordrer meget til, at Cool Kids afløses af nye fritidsaktiviteter, tilføjer hun. Projektets instruktører er da også i tæt kontakt med de eksisterende foreninger i lokalområderne, så båndene mellem børn og foreninger knyttes, inden forløbet er forbi. Helle Rasmussen, leder af forebyggelse og træning i Sund By fortæller, at tilbagemeldingerne fra familierne hidtil har været særdeles positive. – Det er et godt tilbud og de familier, der har deltaget, har været meget glade for det. Hun konstaterer samtidig, at flere og flere børn rammes af overvægt – og at overvægt hos børnene ses tidligere og tidligere. Mangel på motion i dagligdagen og adgang til fedt, sukker samt kalorierige spiser er forklaring på problemerne, og fra centralt hold er der fokus på at få udarbejdet en strategi, der skal forebygge overvægt hos børn og unge