Hele kommunens interesser varetages

Lokalpolitik 26. september 2002 08:00

På hvilket grundlag træffer de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer deres beslutninger ? Dette interessante spørgsmål tager Nordjyske Stiftstidende op i sidste søndagsavis. Thomas Nielsen vælger allerede i overskriften - "Træffes beslutningerne mon med matriklen in mente ?" - at lade sin personlige stillingtagen skinne igennem. Helt i orden for mig, men vel ikke journalistisk helt perfekt ? Med underoverskriften "Nogle byer er bedre repræsenteret end andre i kommunalbestyrelsen" problematiserer journalisten yderligere over valgets resultat. Jeg har svært ved at se at valgets resultat, uanset geografiske forhold, skulle være et problem. Det er vel netop sådan, at aktive mennesker ofte vælges, at personer, der kan og vil noget i deres lokalområde - eller inden for områder, der har deres interesse - bliver opstillet og efterfølgende valgt. Findes der så områder med særligt mange aktive personer og en stor og bred tradition for selvaktivering, frivilligt arbejde og stort sammenhold, ja, så kan der som nu være en del kommunalbestyrelsesmedlemmer med udspring fra samme lokalsamfund. Det ser jeg intet galt i, tværtimod. Men artiklens forfatter og Arne Boelt er jo også senere i artiklen fortørnede over aktiviteten i Astrup. De nævner både hal og legeplads - jeg kan så orientere om, at der nu også er en ridehal - ligeledes skabt og bygget gennem frivilligt arbejde ! Arne Boelt mener ikke, at disse glimrende initiativer - der i øvrigt også har en solid, daglig drift uden underskud - kan bruges i andre sammenhænge !?? Ja, her vil jeg, og mange andre, så have lov til at være uenige. Jeg tror, det ville være til gavn for både foreningslivet og kommunens økonomi, hvis der blev "privatiseret" noget mere på fritidsområdet. I øvrigt mener jeg udmærket at kunne sidde i en kommunalbestyrelse, der skal varetage hele kommunens interesser - det har jeg intet besvær med. Thomas Nielsen har, til artiklens underbyggelse, fundet et sted, hvor undertegnede har taget forbehold i Teknisk udvalg. Der er også citeret fra referatet af mødet. Nu er disse referater jo meget korte og dækker sjældent nuancerne. Efter at have siddet få måneder i kommunalbestyrelsen, og stort set kun været med til at finde besparelser, følte jeg, det var vanskeligt at opprioritere anlæggelse af en gang- og cykelsti fra Sindal by til Slotved skov. Samtidig var der også skitseret i ansøgningen, at dette var en del af et ønsket, større projekt. Jeg tog så mit forbehold med en bemærkning om, at sikring af skoleveje måtte være vigtigere. Jeg nævnte så en strækning, jeg selv kender til, nemlig fra Sønderskov til Astrup Skole. Det var nævnt som et eksempel og ikke som et konkret forslag. Dette kunne jeg have fortalt Thomas Nielsen, da han ringede, men, som nævnt i artiklen, var jeg på ferie indtil lørdag aften.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...