Lokalpolitik

Hele Ny Frederikshavn Kommune er et yderområde

NY FREDERIKSHAVN: Skagen er et yderområde, mes Frederikshavn og Sæby hører med til det centrale Jylland og Fyn. Sådan ligger landet i hvert fald ifølge miljøministerens forslag til landsplanredegørelse. - Det holder ikke. Vi skal ikke bortforklare, at hele Ny Frederikshavn Kommune er et yderområde, selv om vi er det bedste yderområde, sagde John Christensen (V), formand for plan- og miljøudvalget i Ny Fredeirkshavn Kommune., da sammenlægningsudvalget onsdag drøftede redegørelsen. John Christensen var enig i de gode intentioner, men efterlyste konkrete forslag til handling. - Vi får noget via udligningsreformen og så har vi fået lov at udstykke flere sommerhusgrunde, men det er slet ikke nok. For eksempel bør man gøre noget for at hjælpe fiskeriets vilkår. Skagen Havn er den havn, hvor derbliver landet flest fisk og der er brug for en anden regulering, sagde John Christensen, som også nævnte den lange sagsbehandlingstid i landbruget. SF foreslog, at teksten blev suppleret med et afsnit, der fastslår, at Ny Fredeirkshavn Kommune er en grøn kommune. Dilemmaet mellem bosætning og hensynet til naturværdier skal altid falde ud til naturens fordel, da området ellers undergraver sine attraktionsværdier. - I Frederikshavn har vi for eksempel overtrådt strandbeskyttelseslinien ved Nordre Skanse for at skaffe plads til nye boliger, og i Sæby vil nogen nu spolere naturen ved at udstykke nellemanns have til boligbyggeri. Vi saver den gren over, vi selv sidder på, sagde Paul Rode Andersen. - Det vil være helt galt på forhånd at lægge sig fast på det. Det må komme an på en konkret afvejning i hver situation, sagde Hans Jørgen kaptajn (V). Ole Rørbæk Jensen, Liste T, støttede derimod SF's synspunkt: - Jeg håber inderligt, at lokalplanforslaget for nellemanns Have falder til jorden. Det er fattigt af Sæby Kommune, hvis vi tilplastrer et grønt område med boliger. Ole Rørbæk advarede også mod de mange tomme huse, der gør store dele af Skagen og nu også havnekvarteret i Sæby til en kulisseby. - Jeg ved godt, at bopælspligt er et landspolitisk tema, men så må vi presse på der, sagde Ole Rørbæk Jensen. Med disse bemærkninger vedtog udvalget forslaget til høringssvar.