Børglum

Hele området er fredet

BØRGLUM: Der må ikke foretages ændringer, der kan virke skæmmende for Børglum Kloster. Det står der i fredningsbestemmelserne for selve Børglum Kloster, men det forhindrer ikke Nordjyllands Amt i at udvide landevejen forbi klostret til næsten dobbelt bredde. - Det bliver jo en autostrada, siger Anne Rottbøl fra Børglum Kloster fortvivlet. - De vil gerne have turister herop, men de ødelægger dét, der er at se på, tilføjer hun. Anne og Hans Rottbøll er overbevist om, at vejen i allerhøjeste grad kommer til at skæmme området og dermed udsigten til og fra Børglum Kloster, men amtets naturkontor mener ikke at det bliver så slemt. I modsætning til den oversete gravhøj har amtet hele tiden været opmærksom på fredningen af Børglum Kloster, men amtets naturkontor vurderer, at vejudvidelsen udelukkende vil påvirke en skrænt som allerede er påvirket af den eksisterende landevej. Derfor har også Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt sagt god for vejudvidelsen. fyt