Hele sandheden om partistøtten

Under overskriften "Afskaf den urimelige partistøtte" kommer der nogle mishagsytringer fra John Henriksen, Vadum, over LO og de tilknyttede fagforeningers støtte til de såkaldte arbejderpartier.

Jeg syntes, John skulle have taget hele sandheden med, når han ytrer sig så bombastisk, derfor denne kommentar. Nu er det jo sådan, at ethvert medlem af en ordentlig fagforening er i sin frie ret til at frasige sig partistøtten. En gang årligt kan man skriftligt meddele sit forbund, at man ikke ønsker at støtte et politisk parti. Anderledes ser det ud for mig som forbruger. Jeg har ikke muligheden for at frasige mig støtten til de borgerlige partier. Erhvervslivet pumper millioner af kroner ned i de borgerliges partikasser. Jeg sympatiserer overhovedet ikke med de borgerliges partiers ideologi, men jeg må bare pænt se på, at mine penge lige så stille og roligt ryger ned i deres kasser, uden mulighed for et fravalg. Hvorfra ved John, hvor store pengekasser LO-forbundene har. Med de holdninger, han lægger for dagen, kan jeg næppe tro, han har været til en generalforsamling i en fagforening og dermed være medbestemmende til kontingent størrelse, og hvad der skal bruges penge på. Ja, hvad kan fagforeningerne gøre, når medlemmerne har mistet deres arbejde. Ikke ret meget, når det er kapitalen, der bestemmer, hvor arbejdet skal udføres. Så længe overskud og udbytte til aktionærerne skal være så stort som overhovedet muligt og tankegangen om lidt mindre overskud og lidt mere socialt hensyn ikke eksisterer, ja så er der ikke ret meget at gøre. At fagforeningerne er diktatoriske organisationer, har jeg svært ved at se. Så vidt jer ved, findes der masser af "snyltere" på de danske arbejdspladser, der bare vil lukrere på de goder, vi, der ser lidt længere frem end vores egen næsetip, har været med til at fremskaffe. John håber også at det nuværende flertal i folketinget vil genindføre demokratiet ved at lave en lov, der forbyder eksklusivaftaler. Kommer de på den ide, skal de lige huske, at en sådan lov også skal gælde for advokater, læger og alle andre erhverv, hvor der er påkrævet medlemskab af en bestemt arbejdsgiverforening.