Hele skolen blev evakueret på rekordtid

BRØNDERSLEV:Der var kun en enkelt lille kikser, da Hedegårdsskolen i Brønderslev gennemførte en evakueringsøvelse. Signalet kunne ikke høres i et par lokaler, og det tages der straks hånd om at få rettet op på. - Et kendt mundheld fra spejderverdenen siger, at det er godt at være beredt. Det er ud fra dette motto, arbejdet med beredskabsplanen er gennemført, fortæller viceskoleinspektør Claus Jørgensen. Der er især fokuseret på evakueringsøvelsen. - For at komme rundt om alle detaljer, har vi holdt et par møder med kommunens beredskabschef Jens Anker Gere. -Det har resulteret i en fuldt udbygget beredskabsplan, der sikrer, at alle på skolen ved, hvem der gør hvad, så skolen kan blive evakueret hurtigt i tilfælde af en krisesituation. Dertil kommer, at alle skilte med brandinstrukser er blevet fornyet. Da evakueringsøvelsen blev gennemført, skulle beredskabsplanen stå sin prøve. -Eleverne var nogle dage i forvejen blevet gjort bekendt med skolens varslingssignal. For at elever og personale fik et godt kendskab til processen omkring evakuering af skolen, var datoen for øvelsen blevet varslet i god tid, så alle vidste, hvor de skulle gå hen, når alarmen lød. -Evakueringen gik hurtigt og planmæssigt, og skolen blev tjekket for, om alle var kommet ud. - Samlingsstedet var sportspladsen bag hallen, og her blev der foretaget optælling af elever, så vi kunne sikre, at alle, der var i skole, havde fundet vej til samlingspunktet. -Evakueringsprocessen tog ca. 15 minutter, og alle ved nu, hvad de skal gøre, hvis skolen skal rømmes hurtigt. Evakueringsøvelsen vil blive foretaget mindst én gang årligt, og næste gang vil det ske uden et tidligt varsel, så vi også kan reagere på rygraden, fortæller Claus Jørgensen.