Hele skolen på telttur i skoven

Visborg Skole har "samlet timer" til at sige ordentlig farvel til sig selv.

VISBORG:Skabte sommerens ankomst almindelig glæde i går, så gjorde den sig nok særligt på Visborg Skole. Hele skolen var nemlig taget på telttur i skoven. Særlig, særlig glade var nok de ældste elever. De havde nemlig taget cyklen hele vejen op til lejrpladsen ved Store Økssø - i hvert fald de der ikke blev bremset af ængstelige forældre. Turen gik nu godt. Faktisk virkelig eksemplarisk, mente lærer Bodil Lykke Nielsen, og sådan var stemningen også på lejrpladsen, hvor skolens 141 elever og omkring 15 voksne hurtigt fandt sig til rette med 30 små telte og et stort bolsjestribet ét, der takket være velvillige forældre nærmest bugnede af kager. - Det er sådan noget, vi kan gøre, fordi vi er en lille skole, siger lærer Lars Caspersen, mens pedel Birger Balling tysser på en særlig glad pige, så læreren kan fortælle videre, at skolen har "samlet timer" til turen, siden byrådet besluttede at lukke Visborg Skole. Det sker ganske vist ikke i år, men da skolen i år skal afgive sine to ældste klasser, valgte man altså, at "afskedsturen" skulle finde sted i år. Der var nu ikke meget afskedsstemning over turen, måske bortset fra at et par lærere over for avisen gjorde sig nogle betragtninger om den kommende skole i Hadsund, politikere samt forholdet imellem økonomi og pædagogik. Lejrbål og røverstemning Men skolelukningen er ikke noget, der bekymrer børnene lige nu, mente Birger Balling, så i stedet handlede turen blandt andet om lejrliv, bål, snobrød og levende musik, der blev leveret af spillemændende Anton Brink og Niels Binderup derhjemmefra. - Det er ikke Skagen Festival, men det er tæt på, forlød det forud for aftenhyggen og lige før, at børnene skulle af sted på røverløb. En lærer nænnede dog næsten ikke at bryde ind i den uorganiserede leg, der udfoldede sig på pladsen, mens lærerne gjorde klar til løb, men selv på en skoledag i skoven er der et skema at holde, og klokken 15 skulle de ældste elever hen til skovfogeden for at se aftensmaden - et par rådyr - blive flået. Der var sørget for pølser til de elever, som ikke var med på dén menu - og ellers var der jo som nævnt rigeligt med kage. Og endelig er der jo grænser selv for hensyn til børn. Bodil Lykke Nielsen var i hvert fald glad for, at tur-udvalget havde holdt fast i, at det var forsvarligt at cykle af sted med børnene. De nåede jo nemlig frem i god behold alle cyklisterne - også de der knap havde konditionen - mens resten blev kørt i bus sammen med de små. I eftermiddag bliver eleverne så hentet af forældre, der kommer til kaffetår, hvis altså der er børn tilbage efter den planlagte morgenvækning. Den skulle nemlig forestås af vist nok vaskeægte røvere fra Rold.