Hele socialudvalget bag træhugst

{ HOBRO: Byrådsmedlem Erik Lassen (V), der sidder i både socialudvalget og teknisk udvalg, føler, at hans rolle i balladen om de fældede træer ved Hobro Alderdomshjem beskrives forkert i avisen torsdag. Erik lassen blev citeret for at foreslå, at Preben Jensen og Hans Poulsen fra socialudvalget burde tage hinanden i armen og plante nye træer på skrænten. Hans Poulsen (S) er formand for udvalget, mens Preben Jensen (K) er leder af byggeudvalget for projektet ved alderdomshjemmet. - Det, jeg mener, er, at efter at det stod klart, at træerne var fældet i strid med lokalplanen, burde Preben Jensen og Hans Poulsen sammen med det øvrige socialudvalg have lavet en plan for ny beplantning af skrænten, siger Erik Lassen. Hans siger, at sagen om træerne i de seneste måneder har været drøftet flere gange i socialudvalget, og pludselig var de fjernet. Men Erik Lassen understreger, at der var enighed om, at de burde fjernes. Han erkender, at han og andre havde overset lokalplanens bestemmelser, der freder træerne. - Jeg har arbejdet med så mange lokalplaner, at det kan være svært lige at huske indholdet i dem alle, siger Erik Lassen.