EMNER

Hele sparekataloget skal vedtages

Venstre og Lokallisten vil bruge samtlige 40,8 mio. kr. fra sparekataloget

HJØRRING:Venstre og Lokallisten vil i første omgang bruge alle pengene i det sparekatalog på knap 41 millioner kroner, som alle byrådets udvalg lavede før budgetforhandlingerne. Sparekataloget udgør en række prioriterede forslag til besparelser. Når de knap 41 millioner er ¿høstet¿ deles 26,3 millioner kroner ud igen til udvalgene. Udvalgene kommer derved til at mangle 14,5 millioner kroner. Socialdemokraterne og deres alliancepartnere vil spare 19,5 million kroner på sparekataloget og lægger samlet 13,1 million kroner tilbage til udvalgene. I den model kommer udvalgene til at mangle 6,4 millioner kroner Socialdemokraterne og deres alliancepartneres påstand er, at de stopper med besparelserne, før der sker serviceforringelser. Det gør Venstre og Lokallisten også. Mere om det senere. I Venstre og Lokallistens forslag kan udvalgene vælge at ¿købe tilbage¿ af besparelserne i kataloget, hvis udvalgene finder nogle af forslagene for ¿trælse¿ for borgerne. For eksempel findes der i sparekataloget for Sundheds-, ældre-, og handicapudvalget. en reduktion på 300.000 kroner på Hirtshals Krisecenter samt en lukning af aktivitetshuset for selvhjulpne ældre i Poulstrup (920.000 kroner). Hvis udvalget ikke ønsker at spare netop disse to spareforslag, kan udvalget ¿købe besparelsen tilbage¿ ved at bruge nogle af de syv millioner kroner, som udvalget i alt får tilbage i Venstre og Lokallistens forslag. Socialdemokraterne og deres alliancepartnere mener, at Sundheds-, ældre-, og handicapudvalget bliver nødt til at spare seks millioner kroner på udvalgets budget. Udvalgets samlede sparekatalog udgør godt 13 millioner kroner. Derfra fra skal trækkes syv millioner kroner, som udvalget får tilbage til at ¿købe¿ besparelser for. Ergo mangler man seks millioner kroner. Venstre og Lokallisten derimod mener, at de seks millioner kroner ikke behøver at være besparelser. Venstre og Lokallisten mener, at de seks millioner kroner sagtens kan findes i rationaliseringsgevinster på udvalgets totale budget på godt en milliard kroner. - Der bliver ingen serviceforringelser i vores budgetforslag. På så store budgetter må det være muligt at finde rationaliseringsgevinster, så man kan undgå det, sigere Venstres gruppeformand, Per Harfeld. - Der bliver måske ikke så mange udvidelser i vores forslag, men for os er det vigtigt at få styr på økonomien i 2008. Vores kassebeholdning er under pres. For Venstre og Lokallisten er den valgte ¿tilbagekøbsmetode¿ vigtig. -Vi lægger stor vægt på at udvalgene selv har mulighed for at prioritere de beløb, de får tildelt, og derfor har vi ønsket at tildele midlerne som puljer, hvor udvalgene hurtigst muligt efter budgetvedtagelsen, fremsender deres endelige prioritering. Det sidste forstår formanden for Sundheds-, ældre-, og handicapudvalget, Karl Bornhøft (SF), ikke. - Venstre og Lokallisten vil spare alle pengene i sparekataloget, men de skylder borgerne at fortælle, hvilke besparelser, de ønsker at ¿købe tilbage.¿ Og naturligvis før budgettet bliver vedtaget. Ikke bagefter i et udvalgsarbejde. De taler meget om rationaliseringsgevinster. De ¿gevinster¿ er åbenbart er så hemmelige, at borgerne og byrådets politikere ikke må vide noget om dem.