Jammerbugt

Helene Rønn Christensen valgt til Årets Hannæsbo

HANNÆS:De seks beboerforeninger på Hannæs og Regnbuen har udpeget Helen Rønn Christensen som Årets Hannæsbo 2007. - Den officielle udnævnelse og kåring sker ved en reception, et kaffebord, som Helen Rønns ¿forening¿ - Vesløs Håndværker og Borgerforening - arrangerer i samarbejde med Regnbuen lørdag 27. oktober, fortæller Ernst Breum fra beboerforeningen Regnbuen. Deltagere fra det motionshold, eller rettere sagt damegymnastik, som ¿fru Rønn¿ - som Helene Rønn Christensen går under i daglig tale ¿ leder og har ledet gennem 40 år, står bag indstillingen af hende. Helen Rønn Christensen har været lærer på Øsløs-Vesløs Skole stort set fra det første år som overbygningsskole og dermed været med til at sætte sit præg på skolens hverdag. De sidste år i ansættelsen var som viceskoleinspektør og ungdomsvejleder, indtil hun gik på pension i 2000. Traditionen tro får Årets Hannæsboer også en smuk hædersbevisning. - Vi har valgt en ny kunstner til at udforme det synlige bevis på titlen, fortæller Ernst Breum. Det ærefulde hverv er i år faldet på på keramiker Finn Bukhave fra Hundborg.