Aalborg

Helgardering i DF

I mit læserbrev 1.8, "Forvirring hos DF", har jeg fået lavet en fejl. Anita Knakkergaard ønsker ikke en vest-løsning som ny fjordforbindelse, men en øst-løsning modsat sin parti- og gruppefælle Tommy Eggers Hansen, som vil stemme for en vestløsning. Dermed har DF altså helgraderet sin gruppe på samme måde som socialdemokraterne! Michael Madsen pressechef for Borgerlisten for Aalborg Kommune, Hasserisgade 2, Aalborg