EMNER

Helge Sander i ny reklamesag

Oppositionen kritiserer videnskabsministerens medvirken i reklame, men Sander afviser kritikken

KØBENHAVN:Videnskabsminister Helge Sander (V) har atter fået ørerne i den politiske maskine for at stille sit smilende ansigt og en kommentar til rådighed i en reklame for et privat firma. I et reklameindstik for Teknologisk Institut rundtsendt med Berlingske Tidende tirsdag ønsker Helge Sander tillykke med instituttets 100 års jubilæum og roser dets arbejde. Det er faldet Enhedsli-sten, SF og Dansk Folkeparti for brystet, som mener, at ministerens dømmekraft atter har svigtet. Tidligere irettesat Helge Sander er tidligere blevet irettesat to gange af statsministeren for at have anprist navngivne virksomheder og produkter. Ministeren afviser dog selv, at der skulle være noget som helst problem i at medvirke i Teknologisk Instituts re-klameavis. - Jeg har medvirket i annoncetillægget efter meget nøje overvejelse. Jeg vil gerne sige tillykke med jubilæet. Netop videnspredning, som de tek-nologiske serviceinstitutter medvirker til, er højt prioriteret af regeringen. Helge Sander peger på, at institutterne er godkendt af staten, og at de drives af almennyttige fonde som nonprofit-organisationer. - Statsministeren holder jubilæumstale, og jeg opfatter mit bidrag på samme måde. Hverken Dansk Folkeparti eller Enhedslisten godkender den forklaring. De kræver nu klar besked fra statsministeren. - Én ting er at klippe snore over og holde jubilæumstaler, en helt anden er at medvirke aktivt i reklameindslag, siger Enhedslistens Line Barfod og peger desuden på, at Teknologisk Institut selv præsenterer sig som en privat virksomhed i konkurrence med andre virksomheder. Blandt andet skriver instituttet, at det er kåret som Danmarks kursusudbyder nr. 1 og som nr. 20 blandt landets 100 største ingeniørvirksomheder. En gråzone Ifølge lektor fra Handelshøjskolen i København Mogens Bjerre lander sagen i en gråzone. - Teknologisk Institut er ikke en klassisk privat virksomhed, blandt andet fordi den laver meget forskning og videnspredning. - Men når nu ministeren har en række sager i ryggen, er det måske ikke så heldigt gjort, siger Mogens Bjerre, som dog kalder sagen meget lille.