EMNER

Helhedsplan for Jernbanegade

Færre helt unge nattegæster, og øget indsats mod vold og stoffer

Der er ud­sigt til nye til­tag, der skal ska­be et mere trygt og sik­kert mil­jø at gå i byen i Jern­ba­ne­ga­de i Hjør­ring. Ar­kiv­fo­to: Kurt Be­ring

Der er ud­sigt til nye til­tag, der skal ska­be et mere trygt og sik­kert mil­jø at gå i byen i Jern­ba­ne­ga­de i Hjør­ring. Ar­kiv­fo­to: Kurt Be­ring

HJØRRING:Nattelivet i Jernbanegade i Hjørring har de senere år udviklet sig uheldigt med flere stoffer, mere vold og flere helt unge, der går i byen. Som stationschef hos Nordjyllands Politi i Hjørring, Poul Severinsen udtrykker det: - Der sker for meget i Jernbanegade. Vi skal have gjort det til et mere sikkert og trygt sted at gå i byen. Derfor sætter politiet og kommunen sig nu sammen i SSP-regi for at skrue en helhedsplan sammen. Politiet vil først og fremmest forsøge at være mere synlige i gadebilledet og få et bedre samarbejde med restauratørerne. - Men vi har endnu ikke lagt os fast på de tiltag, der skal ske. Det kan være på mange forskellige fronter, også i forhold til forældrene, siger Poul Severinsen. Det skal også analyseres hvor de forskellige hændelser og voldsepisoder sker i bylivet. Udskænkning Det er en kendt sag og også flere gange dokumenteret her i spalterne, at det er nemt for unge under 18 år at købe alkohol på værtshuse og diskoter. Det bliver formentlig også et af indsatsområderne. - Vi anbefaler, at diskoteker og værtshuse bliver helt lukket for unge under 18 år efter midnat, siger Poul Severinsen, der henviser til, at det er praksis i både Aalborg og Jammerbugt Kommune. Kommunens SSP -medarbejdere har endnu ikke noget konkret bud, hvilke tiltag kommunen vil sætte i værk. - Nu skal vi først snakke om det i udvalget, siger ungdomskonsulent Mads Haugaard Men det bliver nok næppe mere opsøgende arbejde blandt unge i nattelivet. - Vi tror i stedet på vores netværk, og at vi underrettes når der er risiko for at nogle af kommunens unge er på vej ud i noget. Den vej får vi forældrene på banen, siger Mads Haugaard og henviser bl.a. til aftaler med politiet, der giver ungdomskonsulenterne besked, hvis de træffer mindreårige, der ikke har noget at gøre i Jernbanegade. Det har ikke været muligt at træffe formand for SSP-udvalget Lene Berends (UP).