Børnepasning

Helhedsplan for SFO'erne

Udvalg ønsker SFO'er ved alle undervisningssteder.

Børne- og undervisningsudvalget har besluttet, at udgangspunktet for udarbejdelse af en helhedsplan for SFO området er, at der fortsat skal være et SFO-tilbud ved hvert undervisningssted. Det blev tilføjet på udvalgsmødet i mandags, hvor udvalget havde et kommissorium for helhedsplanen på bordet. Anledningen til udvalgets tilføjelse til kommissoriet er, at en arbejdsgruppe blandt andet vil undersøge organisatoriske perspektiver, muligheder og konsekvenser ved en eventuel samling af alle SFO'er i et skoledistrikt. En anden problemstilling er den fremtidige personalenormering, når der bliver visiteret flere elever til en normal SFO fra en special SFO. I øjeblikket er juniorklubber etableret indenfor tre forskellige lovgivninger, og det giver store variationer i serviceniveauet. Her skal arbejdsgruppen se på perspektiver ved en harmonisering. Tidsrammen for udarbejdelse af helhedsplanen er januar 2013.