Lokalpolitik

Helhedsplan for slagteriområde

Der er stor efterspørgsel efter bynære boliger, vurderer mægler

HJØRRING:Teknisk direktør i Hjørring Kommune Andreas Duus forventer, at der skal laves en helhedsplan for slagteriområdet, som nu er solgt til den lokale projektgruppe: HP Gruppen og Shamrock Holdning. Planen skal beskrive, hvordan området kan bebygges hen imod Folkeparken og Svanelunden. I den forbindelse vil borgerne blive inddraget med høringer og evt. borgermøder. -Vi har ikke lavet konkrete planer for, hvordan det område kan udnyttes til andre formål, men vi har dog gjort os visse tanker om det, siger Andreas Duus. Han betegner alle muligheder som åbne, da det er Hjørring Kommune, der alene er plan-myndighed for området. Køberne har planer om en kombination af boliger, kontorer og butikker, og vil nu gå i gang med at lave forundersøgelser og behovsanalyser. - Hvordan området helt præcist skal udvikles, er der ikke taget beslutning om endnu, siger Direktør Søren Pedersen fra HP Gruppen Det bliver Danish Crown, der kommer til at stå for nedrivningen af slagteriet, hvorefter køberne overtager grunden. Formanden for kommunens teknik og miljøudvalg Ole Ørnbøl(S), så helst en videreførelse af slagteriet, men er nu tilfreds med, at der er andre, der vil investere i området. - Vi må glæde os over, at slagteriet ikke kommer til at ligge og forfalde, siger Ole Ørnbøl. Stor Efterspørgsel Slagterigrunden betegnes som meget attraktiv og selv der umiddelbart ser ud til at være boliger nok i Hjørring, så vil mindre centrale boliger for pensionister fortsat være et hit. - På Korngrunden har vi solgt 42 ud af i alt 50 andelsboliger. Overskuelige boliger på 80-120 kvm., tæt på bymidten, vil der fortsat være stor efterspørgsel efter, siger ejendomsmægler Henrik Bilde fra EDC Boligmægler Nord.