Boligselskaber

Helhedsplaner for færre og bedre lejeboliger

To store udlejere af almene boliger pusler med forslag, der skal mindske tomgang

Der er for man­ge le­je­bo­li­ger i Hirts­hals som dis­se i Jern­ba­ne­ga­de. Foto: Hen­rik Louis

Der er for man­ge le­je­bo­li­ger i Hirts­hals som dis­se i Jern­ba­ne­ga­de. Foto: Hen­rik Louis

HIRTSHALS:De to store almene boligaktører i Hirtshals Kommune arbejder sideløbende med planer til at reducere udbudet af lejligheder, specielt i Hirtshals by. - Vi afstemmer vores formål med deres, så vi ikke modarbejder hinanden, siger forretningsfører Svend Baggesen, Hirtshals Boligforening. I samarbejde med Kuben Boplan og det rådgivende ingeniørfirma Brix og Kamp pusler boligforeningen med en helhedsplan, hvor både elementer som reduktion af lejligheder og en kvalitetsforbedring af boliger indgår i overvejelserne. - Alt efter hvad der kan lade sig gøre, og hvad bestyrelsen vil satse på, så kan der sandsynligvis blive tale om at nedlægge lige fra 10 til 30, måske 40 lejemål. Det ligger meget bredt, forklarer Svend Baggesen. Der kan også blive tale om at nedlægge små lejligheder eller at tage øverste etage væk fra lejeboliger i to plan. - Samtidig arbejder vi med at ændre en del af vores strategi, og gøre boliger mere tilgængelig og attraktive for dårligt gående og rullestolsbrugere. Det kan være med elevator i etagebyggeri og med handicapvenlige indgange i stueplan, forklarer Svend Baggesen. Det er hensigten, at helhedsplanen skal forelægges bestyrelsen på et møde sidst i november, hvorefter det bliver mere konkret, hvad boligforeningen vil gøre. - Mange ting vil blive afklaret, og jeg håber at boligforeningen inden jul vil sende en ansøgning til Landsbyggefonden om forhåndsgodkendelse, fortæller forretningsføreren. Hirtshals Boligselskab gør sig nogle af de samme overvejelser, men heller ikke her er man kommet så langt, at der kan holdes beboermøder. - Vi er i en dialog med kommunen og Landsbyggefonden, og vi taler om både at reducere antallet af lejemål og at gøre tilgængeligheden bedre. Vi skal have afdækket, hvad der kan lade sig gøre, siger regionchef Arne Harboe. Han oplyser desuden at boligselskabet af Landsbyggefonden har fået grønt lys til at sælge tre lejligheder i Tuen, og det kan man så have en snak med kommunen om. Salg indgår ikke i Hirtshals Boligforenings overvejelser. - Det vil give problemer at sælge en boligblok. Og de tæt lave boliger, vi har liggende enkeltvis, har vi ikke problemer med at udleje, forklarer Svend Baggesen.