Helhedssyn

Hjørring 1. november 2007 05:00

LOKALDEMOKRATI: På baggrund af mine kommentarer til Inger Lise Jønssons indlæg om ¿at begrave stridsøksen og træk i arbejdstøjet¿ er det vigtigt at holde sig for øje, at der sker en udvikling i hele Hjørring Kommune. Det er uhyre enkelt at intimidere andre mennesker og anfægte deres integritet, men formålet for vore politikere i Hjørring Kommune må være, at de hver især på sin måde vil bidrage til at skabe et samfund der er godt for mennesker i alle aldre. Personligt føler jeg mig overbevist om, at de 31 folkevalgte hver især har en dagsorden, der lever op til ovennævnte. Politik og demokrati er nu engang sådan, at er der 16 ud af en forsamling på 31 som mener, at det er vejen der skal betrædes, er det flertallet der bestemmer. Det betyder naturligvis ikke, at man ikke i rimeligt omfang skal tage hensyn til mindretallet. Det virker bare underligt, at når der har været afholdt byrådsmøder, hvor der er truffet tunge beslutninger, og et flertal har fået det igennem, som de ønsker, at så føler mindretallet behov for at ytre sig i dagspressen. Mulighederne for at komme til orde både før, under og efter i de pressereferater der er, og med den åbenhed, der er i byrådsarbejdet, er i rigt mål til stede. Det er derfor således, at man nu må beslutte sig for at samarbejde om de mål, som et flertal har sat op. Det er nu én gang demokratiets grundlov. Til orientering til dem, det måtte interessere, kan jeg i øvrigt oplyse, at det første læserbrev jeg skrev om respekt og mådehold ikke indeholdt en titelbetegnelse, idet det i min verden ikke er særlig interessant, hvad mit daglige virke er, men det fandt man hos Nordjyske Stiftstidendes redaktionschef så interessant, at min titel skulle med i læserbrevet. Jeg har mange andre titler ud over den anførte, og jeg mener fortsat, at det kan være interessant at vurdere folks motiver, når man kommer med stærke personlige angreb ved navns nævnelse. Det kan være værdifuldt at bruge en metafor stammende fra Sokrates 415 år f. Kristus, der til en bekendt han mødte i landsbyen sagde følgende: ¿Den information, det rygte du vil fortælle mig om, synes jeg du skulle sigte gennem følgende: For det første er det sandt, det andet sigte er det nyttigt, og det tredje sigte er det godt.¿ Hvis det rygte og information kan bære at blive sigtet derigennem, vil jeg meget gerne høre om det. Respekt og mådehold set i sigtet med helhedssyn, er efter min opfattelse meget vigtig at holde sig for øje.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...