Redningsvæsen

Helikopter god idé

UDRYKNING:Selvfølgelig skal vi have en lægehelikopter i Nordjylland. Hvor er det forfriskende, at den unge Helle Andersen (S) sammen med DSU har visioner for fremtiden. Det nuværende amtsråds venstrefløj trænger i den grad til nye, unge kræfter, der kan og tør se fremtiden i øjnene og evner at frigøre sig fra den betontænkning, som især Ulla Astman Nielsen har stået for, i den forløbne amtsrådsperiode. Godt gået, Helle Andersen, og jeg ved, at den nye Konservative regionsrådsgruppe vil bakke op om forslaget. Selvfølgelig skal landområderne i regionen have samme serviceniveau som bysamfundene i dag får med lægeambulancen. Det passer ikke, når Ulla Astman Nielsen påstår, at det koster 85 mio. at anlægge en helikopterlandingsplads på Aalborg Syd. Jeg har ved selvsyn set, hvordan det fungerer i Tyskland. De har haft denne service i mange år. Man kommer langt med en brøkdel af det beløb, som Ulla Astman Nielsen påstår det koster. Havde sundhedsudvalget udøvet rettidigt omhu og haft helikopterplatformen indarbejdet i planlægningen af medicinerhuset, havde det kunnet etableres, for et i den sammenhæng, ubetydeligt beløb. Men viljen var desværre ikke til stede, så derfor ingen helikopter i Nordjylland foreløbig.