Helle for hele Danmark

Folketingsvalget er nu overstået. Vælgerne har talt og Danmark har fået en ny regering.

I Kristelig Fagbevægelse blander vi os som bekendt ikke i, om den enkelte holder med Helle, Lars, Margrethe, Villy eller Pia. Derfor er det også naturligt for os, at vi søger indflydelse uanset hvilken farve regeringen har. Vi har haft et udmærket samarbejde med VK-regeringen de seneste 10 år og jeg har med tilfredshed noteret mig, at Helle Thorning-Schmidt har sagt, at hun ønsker at være statsminister for hele Danmark. Jeg går ud fra, at statsministeren dermed også mener, at arbejdsmarkedspolitikken fremover ikke bare skal handles af med Harald Børsting og resten af LO-familien, men at Kristelig Fagbevægelse og andre faglige organisationer udenfor LO, også vil blive hørt. Det er et faktum, at LO repræsenterer stadig færre lønmodtagere, mens de frie og uafhængige faglige organisationer repræsenterer stadig flere lønmodtagere. Kristelig A-kasse er i dag Danmarks tredjestørste a-kasse og Kristelig Fagforening er Danmarks femtestørste fagforening. Derfor bør den nye regering selvfølgelig også lytte til andre end LO, når det drejer sig om indretningen af fremtidens arbejdsmarkedspolitik. Jeg går ud fra, at statsministerens løfter om ikke at føre blokpolitik også betyder et opgør med den tidligere socialdemokratiske tradition med at handle arbejds-markedspolitikken af med LO-blokken. Den nye beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, der lige som jeg selv i øvrigt, har studeret ved det samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet, håber jeg også vil lytte til andre end LO-blokken. Mette Frederiksen har formentligt også haft fornøjelsen af at lytte til arbejdsmarkeds-forsker Flemming Ibsens forelæsninger, men jeg er måske ikke helt overbevist om, at Mette Frederiksen og jeg har fået helt det samme ud af disse forelæsninger. I det mindste håber jeg, at den nye socialdemokratiske minister er i stand til at sætte sig ud over Flemming Ibsens og andre tro LO-væbneres forsøg på at sælge den gamle traver om, at det kun er LO-fagbevægelsen, der er en rigtig fagbevægelse. Tiden er efter min mening ikke til at fortsætte Ibsens og andres ihærdige forsøg på at tale fagbevægelser udenfor LO-familien hen hvor peberet gror, ved igen og igen at holde liv i de gamle fortærskede modsætninger om "de gule" og "de røde", "dem" og "os", "de rigtige" og "de forkerte" osv. Kristelig Fagbevægelse er en moderne fagbevægelse, der ikke ønsker at lade snævre ideologiske interesser stå i vejen for, at vi sammen kan skabe endnu bedre vilkår for danske lønmodtagere. Kristelig Fagbevægelse vil møde op med en række ønsker til den nye regering. Det gælder både ønsker for ledige, for lønmodtagere og for unge på vej mod arbejdsmarkedet. For de ledige ønsker Kristelig Fagbevægelse, at hele beskæftigelsessystemet ændres, sådan at der kommer et mere individuelt fokus med mindre kontrol og uden stive regler. For os virker det tilbageskuende med samtaler, som mest af alt går ud på at kontrollere, om de ledige har gjort nok for at få et nyt job. Samtalerne skal først og fremmest handle om at se fremad. De skal give de ledige inspiration til, hvad de kan gøre for at få et nyt job. Samtidig skal der være fleksibilitet i den hjælp, a-kasserne kan give de ledige, så hjælpen kan tage udgangspunkt i de lediges personlige ønsker, behov og muligheder. Kristelig Fagbevægelse foreslår også, at ledige fremover kun skal til samtale i a-kassen i de første seks måneder, de er ledige og ikke som nu i både a-kassen og jobcentret. Kristelig Fagbevægelse ønsker, at der bliver gjort noget for de mange lønmodtagere, som er uden basale lønmodtagerrettigheder, fordi de ikke er omfattet af en overenskomst. På det private arbejdsmarked er 40 procent uden overenskomst og dermed uden en række basale lønmodtagerrettigheder som for eksempel retten til at holde fri på barnets første sygedag. Kristelig Fagbevægelse mener, alle skal have denne ret. Et andet ønske for lønmodtagere er, at de ikke må blive diskrimineret på grund af deres valg af fagforening. Kristelig Fagbevægelse mener, at der skal stå respekt om den enkeltes valg af fagforening, og foreslår, at forskelsbehandlingsloven udvides, så den også forbyder diskriminering på grund af fagforeningsforhold, ligesom den allerede forbyder diskriminering på grund af race, køn, religion mv. Kristelig Fagbevægelse ønsker endvidere, at unge får bedre muligheder for at tage en uddannelse. Vi ønsker en bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelserne og har et forslag til, hvordan der kan skabes flere praktikpladser. Vi mener, at virksomheder, som udfører eller vil udføre opgaver for det offentlige, skal have pligt til at oprette praktikpladser. Kristelig Fagbevægelse ønsker den nye regering velkommen i arbejdstøjet. Vi vil med stor interes-se følge med i, om der sættes handling bag ordene om det brede samarbejde. Christian Steen, regionsformand for Kristelig Fagbevægelse. Cand.mag. i Samfundsfag, Politik og Admini-stration fra Aalborg Universitet. Fast klummeskribent for NORDJYSKE Stiftstidende siden 2004. Gift og bosat i Vester Hassing nord for Aalborg.