Hellere butikker end bynær skov

BYNÆR SKOV: Naturfredningsforeningens Brønderslev afdeling, omtalte på deres generalforsamling, forleden, at de havde anket Brønderslev kommunes lokalplanforslag, for området ved Jerslevvej, til naturklagenævnet og ventede på svar. Jeg håber da meget, at det svar går Naturfredningsforeningen imod. Der skal naturligvis ikke plantes bynær skov på et så fremragende erhvervsareal. Vi har skam bynær skov i form af Grindsted Plantage, og den bliver næsten ikke brugt. Skal vi have skov langs motorvejen, så plant træer fra Jerslevvej og helt til Hjørring, for min skyld gerne på begge sider af vejen. Jeg håber at trekanten fra Jerslevvej og helt mod syd, hvor motorvejen krydser den gamle Aalborgvej, om 20-25 år er fuldstændig udbygget med erhvervsvirksomheder, til gavn for hele Brønderslev kommune. Sammen med erhvervsarealerne, ved motorvejen i Hjallerup, er det de bedste udstillingsvinduer vi har, så lad os håbe vi begge steder får et blomstrende erhvervsliv og ikke skov.