Lokalpolitik

Hellere campister end boliger

Sæby Turistforening advarer mod at nedlægge campingplads

Luftfoto med Sæby Strandby Camping (nærmest Sæby by). Nogle af indsigelserne drejer sig om den foreslåede forlængelse af Nordre Strandvej, som ses midt i billedet. arkivfoto: bent jakobsen

Luftfoto med Sæby Strandby Camping (nærmest Sæby by). Nogle af indsigelserne drejer sig om den foreslåede forlængelse af Nordre Strandvej, som ses midt i billedet. arkivfoto: bent jakobsen

SÆBY:Erhvervsdrivende i og uden for turisterhvervet i Sæby foretrækker campister frem for flere fastboende. Derfor siger de nej til at nedlægge Sæby Strand Camping og erstatte pladsen med boliger. ”Det er generelt meget uheldigt for den ellers meget positive udvikling af Sæbys turisme, hvis man kommunalt tillader, at arealer udlagt til ferie-fritidsformål nedlægges til fordel for helårsbeboelse. Det betyder, at det turistmæssige underlag - overnatningskapaciteten for områdets gæster - i netop de områder, som er allermest attraktive”, forsvinder, anfører Sæby Turistforening i en analyse af de turistmæssige konsekvenser af at nedlægge Sæby Strand Camping. Turistforeningen oplyser, at Sæby Strand Camping tegner sig for en tredjedel af Sæbys samlede campingkapacitet, og at campister genererer en omsætning i området på omkring 152 mio. kr. årligt. Turistforeningen anfører, at mange fastboende køber ind i supermarkeder i den by, hvor de arbejder, og at man derfor ikke kan konkludere, at helårsboliger giver større omsætning i detailhandelen end turister. Svær at erstatte Der er snævre rammer for de andre campingpladser udvidelsesmuligheder. Derfor vil nedlæggelse af Sæby Strand Camping medføre ”en betydelig nedgang i overnatningstallet i højsæsonen” og fastliggerne vil blive hjemløse, da der er regler for, hvor stor en procentdel fastliggerne må udgøre af den samlede belægning på en plads. Turistforeningen opfordrer til, at politikerne sikrer Hedebo og Svaleredens muligheder for udvidelser, såfremt Sæby Strand nedlægges, og til, at der samtidig gives mulighed for etablering af en ny campingplads i Lyngså/Voerså. Handlende imod En stor del af de handlende i Sæby har skrevet under på en underskriftsindsamling iværksat af fastliggere, som er imod nedlæggelse af Sæby Strand Camping. I alt 347 campister har skrevet under på fastliggernes indsigelse, og derud over har fastliggerne samlet yderligere 75 underskrifter. Heraf en stor del fra handlende i midtbyen. Underskriverne peger på, at Sæby bliver mindre attraktiv som turistmål, når det blive sværere at finde overnatning og at færre turister fjerner liv fra by og forretninger. Derudover peget fastliggerne på de menneskelige omkostninger ved at splitte gode venner/naboer blandt fastliggerne. Og så flere ”private” indsigelser går på, at udstykningen sker på bekostning af turisterhvervet. Belastende for Hedebo Per Klok Nielsen og Stine Street, Sæby, spørger, med sigte på Hedebo Camping, hvem der mon vil campere op ad en byggeplads og senere et boligområde. Fastliggerne Mogens og Anette Silkjær, Hobro, opfordrer Frederikshavn Kommune til at skaffe erstatningspladser for fastliggerne evt. ved udvidelse af Svalereden Camping. Dansk Land - og Strandjagt foreslår, at campingpladsen, hvis den ikke er rentabel, i stedet overdrages til naboen, Hedebo Camping, eller til Svalereden Camping, for at skabe rentabel drift. De mange indsigelser i den såkaldte foroffentlighedsfase forud udarbejdelsen af en egentlig lokaplan ventes behandlet på septembermødet i plan- og miljøudvalget.