EMNER

Hellere det glade vanvid end storhedsvanvid

EU/DUMHED:"Det er det glade vanvid, at danskerne skal stemme om en traktat, som de ikke forstår", mener Jørn Henrik Petersen (7.6). Måske. Men så er demokrati vanvid. Vi kan jo heller ikke 100 pct. gennemskue konsekvenserne, når vi sætter vores kryds på valgdagen. Vi stemmer i høj grad på fornemmelser. Det samme gør jo de folkevalgte, når de skal stemme i folketing og råd. Mange politikere og eksperter havde for eksempel den fornemmelse, at Danmark ville gå neden om og hjem, hvis vi stemte nej til euroen. I samme artikel bakker Anne Mette Vestergaard op bag J.H.P.: "Folk svarer ikke på, hvad de bliver spurgt om". Men gør politikerne og eksperterne det, når vælgerne spørger? Hvis vi spørger om risici og ulemper ved EU, får vi en lang remse om de mange fordele. Dem er der utvivlsomt mange af. Men det var ikke det, vi spurgte om. Eller hvis vi spørger politikere og økonomer om velfærdsstatens faldgruber og midlerne til at undgå dem. Så får vi så forskellige og forudindtagede svar, at vi foretrækker at få lov selv at tage stilling. Demokratiet har mange svagheder, men det er nok den mindst ringe af de muligheder, vi har prøvet. En af demokratiets styrker er, at det tit kan afsløre politikere og eksperter, som har fået storhedsvanvid. Og jeg foretrækker det glade vanvid frem for det repræsentative storhedsvanvid.