Hellere et springvand i Vester Fjord end en edderkop på Polititorvet

KUNST:At Kurt Tegtmeyers " Edderkoppen" er komplet uegnet til at stå som vandkunst på Polititorvet foran det smukke og fredede Hobro Ting- og Arresthus er jeg ganske enig i. Politistationen er opført 1920 og tegnet af den kendte Aalborg-arkitekt, kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness. Politistationen fortjener at stå alene som et monument i sig selv på Polititorvet og uden at være trængt af noget anmassende kunst. Efter at en arbejdsgruppe, som jeg var med i, omkring fredning af Hobro Ting- & Arresthus (Politistationen) forinden havde været i en svær "kamp" med et flertal i Hobro Byråd og Rigspolitichefen, lykkedes det i 1995 at overtale daværende justitsminister Bjørn Westh til at frede bygningen, hvilket bl.a. også samtidig satte en stopper for et projekt, der ville have medført en meget skæmmende tilbygning med tag og ydervægge af eternitplader på østsiden af politistationen. På den baggrund siger jeg: Lad nu være med at bringe forstyrrende elementer i form af kunst ind i indtrykket og oplevelsen af dette torverum, som Polititorvet er i dag, og som klart domineres af denne statelige og markante bygning, der i sig selv er et kunstværk. Det var så befriende og en stor lettelse, da man her i januar fjernede de tre trivielle og rustne jerngenstande, kaldet "Triptikon", fra Polititorvet, og som havde kostet Hobro Kommune 120.000 kroner i leje for de cirka halvandet år, de havde stået der! Hvad kunne kulturlivet i Hobro i stedet dog ikke have fået for disse mange penge? Nu arbejder man så med et projekt, der er benævnt Edderkoppen til 700.000 kroner, og jagten på at finde disse penge er gået ind. Jeg håber ikke at det må lykkes. Jeg vil råde såvel teknisk udvalg som Hobro Kommunes Kunstsamling til at skrinlægge dette vanvittigt dyre kunstprojekt, som jeg har svært ved at tro vil være til stor glæde for borgerne i Hobro og som kan forestille sig blive et vartegn på det sted. I øvrigt kan det undre, at projektet på Polititorvet ikke for længst er taget af bordet, idet kunstindkøber og formand for HKK, byrådsmedlem Svend Nielsen, i Nordjyske af 12. januar udtaler, at ""Edderkoppen" nok bør op i Hobro, men bare ikke på Polititorvet, idet dette ikke er tilstrækkeligt stort til at rumme et kunstværk af den størrelse". Jeg vil foreslå, at man laver et springvand med en 20-25 meter høj vandsøjle ude midt i Vester Fjord og som kunne være belyst i nogle timer om aftenen. Det ville være et mere fantastisk vartegn for Hobro end en sølle "edderkop" på Polititorvet. Man skulle lytte mere til borgerne, når man vil købe kunst ind til vores by. Meget af det, vi har i dag, er efter min mening ganske god kunst, men en stor del af det er opstillet på steder, hvor den enten ikke passer ind i miljøet og stedet, eller står som en hund i et spil kegler. Endelig bør man nok fra de kunstinteresseredes side lige tage en "kunstpause", inden man kræver yderligere penge til kunst i vores by. Det er kun godt et halvt år siden, at man indviede kunstudstillingen i Bies Bryghus.