Lokalpolitik

Hellere færre og dygtigere folk

NORDJYLLAND:- Vederlaget til de medlemmerne i det nye regionsråd bør i hvert fald forhøjes med 50-100 procent for at det kan blive blot nogenlunde attraktivt. Kurt Borregaard, partiløs medlem af amtsrådet, opstiller ikke til regionsrådet. Han meldte fra længe før honoraret blev fastsat. - Jeg mener ikke, der bliver meget politik i de nye regionsråd. Alligevel tror jeg, at medlemmerne får nok at se til, for de kommer jo til at administrere et sundheds- og sygehusvæsen et et område, der geografisk er noget større en det amt, vi kender i dag. - Det er helt latterligt at spise en politiker, som beskæftiger sig med så vigtigt et område, af med under 100.000 kroner om året. Jeg frygter, det bliver de bedste kandidater til sådan et råd. Kun idealisterne og folk, som gerne vil pynte sig med lidt status, vil være tilbage, vurderer Kurt Borregaard, der tidligere i år brød med Dansk Folkeparti. Efter hans mening ville det være bedre med færre medlemmer i regionsrådet og så honorere dem bedre. Sundhedsvæsenet i den nye region kommer til at forvalte fire-fem millarder kroner årligt. En virksomhed som Danfoss ville da aldrig nøjes med bestyrelseshonorarer som dem, medlemmerne i regionsrådet får. Allerede da jeg så udmeldingen om beløbene, rystede jeg på hovedet.