Hellere forebyggelse end behandling

De stigende udgifter til specialundervisning kan ikke fortsætte.

Derfor må der tilføres ekstra midler til efteruddannelse af personalet ved folkeskolen snarest. De ekstra udgifter til efteruddannelse vil på sigt kunne finansieres af besparelser på specialundervisningsområdet. Det er jeg overbevist om også bliver muligt i løbet af få år, når effekten af mere efteruddannelse slår igennem og "en udskillelse" af elever fra normalklasserne bliver mindre. Det er i den sammenhæng, min udtalelse faldt til temamødet på Hjørring Seminarium og som blev refereret 28.10. under overskriften "Mere efteruddannelse til lærerne" (side 6). Jeg sagde om efteruddannelse bl.a.: "Socialdemokraterne vil bl.a. opprioritere efteruddannelse "og personligt vil jeg gerne arbejde for at hæve efteruddannelsesbeløbet fra 0,9-1,5 pct. til eks. 5 pct. af lønsummen, da jeg er overbevist om, at en ekstra tilførsel af midler til efteruddannelse på sigt (læs: et-tre år) vil kunne modsvares af en tilsvarende besparelse (sandsynligvis endnu større besparelse) på udgifter til specialundervisning, & 20 stk. 1 og & 20 stk. 2, og andre støttetimer. I Børne og kulturudvalget, i Sindal, har vi valgt at investere i det forebyggende arbejde. (Læs derom side 6 i NORDJYSKE søndag 30.10., "Politiske panderynker"). Problemet her er de stigende udgifter til specialundervisning, og det klares ikke alene ved nationale test, men ved at anvende liniefagsuddannede samt efteruddannelse af personalet m.m. Vi socialdemokrater vil investere i børnenes fremtid for, at de kan blive bedst muligt rustet til et godt liv og en fremtid, som stiller stigende krav om læse- og regnefærdigheder på det "nye" arbejdsmarked. Ovennævnte blot for god ordens skyld, da jeg er en stor tilhænger af forebyggelse frem for "symptombehandling".