Hellere grønt end boliger i tre etager

Området ved den ny rundkørsel på Hobrovej i Støvring by er blevet lyst og venligt. Det mener tømrermester Vagn Kristensen, at man bør bevare og undgå mere byggeri i tre etager. arkivfoto: grete dahl

Området ved den ny rundkørsel på Hobrovej i Støvring by er blevet lyst og venligt. Det mener tømrermester Vagn Kristensen, at man bør bevare og undgå mere byggeri i tre etager. arkivfoto: grete dahl

STØVRING:Tømrermester Vagn Kristensen foreslår i en indsigelse til den ny lokalplan 174, som teknisk udvalg har til drøftelse, at området ved den ny rundkørsel i det sydlige Støvring by, at kommunen i stedet for at tillade et dyrere lejlighedsbyggeri i tre etager, skal udlægge området til træer og benytte det som park. - Ved at anlægge et grønt område med træer kunne man tilgodese boligerne langs Forsamlingshusvej for den fremtidige støjplage, påpeger vagn Kristensen, som selv sammen med Kuben har planer om et større byggeri og udlæg af parcelhusgrunde i området omkring Ledvogtervej og kirken ned til jernbanen. Træer vil kunne dæmpe støjen fra trafikken og være en fryd for øjet frem for en tre-etages bygning, som rejser sig umiddelbart på den anden side af Forsamlingshusvej med skyggevirkninger og lignende til følge, fortsætter Vang Kristensen. Lyst og åbent Han peger på, at efter rundkørslen på Hobrovej er kommet, er hele området blevet dejligt lyst og åbent. Der er åbnet godt op til Mastrup Bæk og det fremtidige boligområde ved bækken. - Af samme grund mener jeg, at det optimale vil være at bevare det som et grønt område med beplantning, bænke og lignende, fortsætter tømrermesteren. I øvrigt har kun amtet bemærkninger til lokalplan 174 og de går på at kommunen skal være opmærksom på forurening af området og tage de nødvendige skridt til sikring af grundvandet og den fremtidige anvendelse af området. Den tekniske forvaltning bemærker i indstillingen til teknisk udvalg, at træer og buske på det forholdsvis lille område ikke vil dæmpe trafikstøjen i området effektivt.