Hellere gulerod end pisk

Prehn (S) 15.5. argumenteret for indførelse af roadpricing. Jeg deler ikke oppositionens våde drøm om at sikre staten en ny skatteskrue af Anker Jørgensen'ske dimensioner.

TRAFIK:Inspireret af Ritts højrøde skole har folketingsmedlem Rasmus Prehn (S) 15.5. argumenteret for indførelse af roadpricing. Jeg deler ikke oppositionens våde drøm om at sikre staten en ny skatteskrue af Anker Jørgensen'ske dimensioner. Der knytter sig en lang række svagheder til roadpricing: For det første satser Venstre på borgernes eget frie valg mellem attraktive transportformer. Det skal være op til den enkelte familie og borger at træffe valg om, hvilke transportmidler, der passer bedst ind i deres situation og bopæl. Derfor ønsker vi at forbedre den kollektive trafik: Tog til tiden, hyppigere afgange på relevante strækninger, moderne rullende materiel, mulighed for parkering af biler og cykler ved stationerne, samt ikke mindst god og venlig service. For det andet ville roadpricing – med betaling for hver kørt kilometer – undergrave arbejdskraftens høje mobilitet. Netop danskernes villighed til at pendle og skifte job med jævne mellemrum er med til at styrke erhvervslivets konkurrencekraft – og dermed velfærden i samfundet. Og vi har reelt roadpricing i form af de høje afgifter på hver eneste liter brændstof, der bruges til kørsel. Altså betaling efter brug af bilen i højeste potens. For det tredje ville indførelse af landsdækkende, GPS-baseret roadpricing være en særdeles uvenlig handling over for de mange danskere, der ikke har mulighed for at bruge kollektiv transport som et alternativ til bilen. Det kunne være p.g.a. deres bopæl i tyndere befolkede egne, behov for at aflevering af børnene i forskellige institutioner, eller helt andre individuelle omstændigheder. Uanset om man graduerer kilometertaksten, så den er højest i byområderne, vil en kørselsafgift pr. kilometer vende den tunge ende ned af for en stor del af befolkningen. I øvrigt er det uhørt at bruge roadpricing som pisk, før vi har fået opgraderet den kollektive trafik til mere attraktivt alternativ til bilen. For det fjerde er det et faktum, at betalingssystemet bag roadpricing er forbundet med meget store omkostninger. Erfaringer fra udlandet viser, at op mod 20-25 pct. af de indkrævede penge går til administration og drift af systemerne. Altså et direkte tab for borgerne og samfundet. Helt galt er det, hvis man pålægger godstransporten ekstra skatter og afgifter. For uanset hvad, så skal der transporteres en vis mængde gods rundt i landet hver eneste dag. Der er næppe nogen, der vil acceptere tommer hylder i supermarkedet eller velfærdstab på grund af nedgang i virksomhedernes produktion og eksport. Gods og varer skal frem, medmindre vi vil acceptere et voldsomt velfærdstab i Danmark. For det femte er der aspektet med, at roadpricing i realiteten medfører en massiv overvågning. Systemet følger nøje med, hvor den enkelte bilist bevæger sig hen – og hvornår. Jeg er meget betænkelig ved at ny teknologi udnyttes til at myndighederne kan følge så meget med i den enkelte borgers færden. For det sjette er det åbenlyst, at mange politikere fra rød stue drømmer hedt om roadpricing som en ny effektiv skatteskrue over for de "formastelige" bilister. Det er en ren tilståelsessag når forskere og politikere taler om, at roadpricing kan finansiere nye investeringer i den kollektive trafik. For det er opkrævning af nye skatter fra bilisterne. Lad mig stilfærdigt gøre opmærksom på, at bilerne i forvejen bidrager til statskassen med mere end 40 mia. kr. om året. For Venstre er det komplet uacceptabelt at beskatte bilisterne og vognmændene yderligere. Selv om man samtidig sænkede andre afgifter, herunder registreringsafgiften – og dermed prisen på at købe og eje en bil – så lurer skatteskruen fælt i kulissen. Vi skal vælge guleroden frem for pisken. Vi skal satse målrettet på at gøre kollektiv transport til et mere attraktivt alternativ til bilen. Vi skal investere målrettet i at bekæmpe trængsel på vejene samt skabe den trafikale forudsætning for fortsat udvikling og fremgang i landets regioner. Samtidig skal vi finde frem til den brede vifte af kloge tiltag, der bidrager til mere fremdrift i trafikken, samtidig med at vi reducerer brændstofforbruget og styrker sikkerheden.