Hellere højere pension end check

Ældreorganisation frygter uretfærdig fordeling

Ældreforhold 1. februar 2005 05:00

HADSUND: - En check kan måske være udmærket for nogle ældre, som ikke har andre indtægter end pensionen. Men vi synes ikke, fordelingen er helt retfærdig. Poul F. Christensen, næstformand i Ældremobiliseringen med 430.000 medlemmer, bryder sig ikke om ældrechecken. Han mener, det vil være langt bedre at forhøje pensionstillægget. - Pensionister kan jo godt eje for flere millioner kroner fast ejendom og samtidig modtage ældrechecken. Det er vel ikke helt rimeligt. Pengene bør gå til dem, som har mest behov, og det sker bedst via pensionen, mener han. Den 80-årige himmerlænding med bopæl i Hadsund er næstformand i den store, landsdækkende organisation, fordi han tillige er formand for den fynsk/jyske sammenslutning af pensionistforeninger. Hans holdning til ældrechecken deles af de øvrige i bestyrelsen, blandt dem tidligere økonomiminister Ivar Nørgaard (S), der repræsenterer Pensionisternes Samvirke i organisationen. - Tillige er der den hage ved ældrechecken, at den ligefrem risikerer at koste ubemidlede pensionister penge. For i nogle tilfælde går det ud over den boligydelse, som folk modtager. Det er også en af grundene til, at vi ikke er så begejstrede for ældrechecken, forklarer Poul F. Christensen. Selv har Poul F. Christensen for mange penge på bankbogen til at få glæde af ældrechecken. - Jeg voksede op på et lille husmandssted som en af 12 søskende. Vi lærte at spare op, og selv om jeg aldrig har tjent vildt mange penge, står der da lidt på bogen, fortæller han. Poul F. Christensen er pensioneret amtsvejmand. Folkepensionen - med tillæg - suppleres med lidt pensionsordning og ATP. Han hører ikke til de pensionister, der beklager sig. - Min kone og jeg klarer os da rimeligt. Der er andre pensionister, som har mindre at gøre med. Men ældrechecken er altså ikke løsningen, for fordelingen er ikke retfærdig. Desuden har jeg hørt, at nogle pensionister opfatter det som lidt nedværdigende at få sådan en check stukket i hånden nærmest som en almisse.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...