EMNER

Hellere i haven end gå i kirke

LØGSTØR:Tidligere Spar Nord direktør Jacob Jørgen Jacobsen holdt oplæg omkring kirkens rolle i hans hverdag, da der var sogneaften i Løgstør. Og han gav også nogle bud på, hvordan kirken kan profilere sig i Løgstør. Jacob Jørgen Jacobsen er optaget af ”brandingen” af Løgstør - han fortalte om muslingegruppens arbejde for at sætte Løgstør på et ”større” kort - her mente han også kirken kan være med. Sammen med oplægsholderen blev der debatteret, hvorvidt man kan holde sangaften på kunsttorvet, andagt på havnen med solnedgang i baggrunden - eller er det bedre at holde små hverdagsgudstjenester. Ideer var der mange af - også blandt aftenens deltagere, som der ca. var 40 af. Jacob Jørgen Jacobsen fortalte også om sit eget forhold til kirken. Han er meget glad for salmer - og vild med at synge dem. Det er af stor betydning, at der ved store festligheder i kirken synges nogle kendte salmer, sagde han. Aftenes taler fortlate også om, at når der er søndgsgudstjeneste frister haven mere end kirken. Dog har han fået mange gudstjenester - både via radio og tv, idet han på et tidspunkt havde en nabo, der havde tændt for gudstjenester i medierne - og der blev skruet så højt op at naboen også fik glde af det. Næste arrangement bliver d.16.april med kunster og præst Nini Lodahl Gjessing fra Ranum.