Retspleje

Hellere lidt end intet?

Som flere eksperter har formuleret det, så var det Serbiens diplomatiske mesterstykke at sende Kosovos selvstændighedserklæring til Den Internationale Domstol i Den Haag (Holland) i 2008.

Dette på trods af, at landet og dets største del af befolkningen ikke reelt anerkender, ej heller lever op til, de beslutninger og domme som Domstolen kommer frem til. Spørgsmålet, som formelt er formuleret af FN i New York, er enkelt; er Kosovos selvstændighedserklæring i overensstemmelse med folkeretten, altså den internationale retsorden, som ordentlige og demokratiske lande forventes at efterleve. Nu har FN-domstolen givet kosovoalbanerne en stærkere stilling i det internationale samfund, og dermed også en bedre forhandlingssituation. Problemet er imidlertid det, at kosovoalbanerne som befolkningsgruppen, der er træt af årtiers serbisk dominans og undertrykkelse, ikke længere vil forhandle med Serbien om sin status. Det betyder endvidere også, at EU, FN og USA, som set tidligere både i Bosnien og Kosovo, ikke ved, hvad de skal stille op med konflikten. Serbien vil måske nøjes, ud fra devisen ”bedre lidt end ingenting”, med at beholde det nordlige Kosovo, hvor der hovedsageligt bor en stor serbisk mindretal. Det er ikke sikkert, at albanerne vil gå med til dette forslag, idet Kosovos ledere har lært lektien fra Bosnien & Hercegovina, som det internationale samfund har reelt splittet i to lige store dele, og til fordel for den serbiske befolkningsgruppe. Danmark har altid anerkendt afgørelser fra Domstolen i Haag, og det eneste rigtige vil igen være, at følge dens afgørelse i denne vitale sag for Kosovos overlevelse. Domstolen i Haag er FN’s internationale retsorden, og især de små landes, bl.a. Danmarks og Kosovos, beskyttelse. Til lykke til alle friheds- og fredselskende mennesker på Kosovo, som nu kan se frem til endnu større anerkendelse i det internationale samfund.