Hadsund

Hellere stort og traditionelt end tæt og lavt

HADSUND: Det blev heller ikke denne gang, der blev sat skred i planerne om at udstykke et boligområde ved Lille Holmegård umiddelbart nord for Hadsund. Kommunen var ellers undervejs med en udstykningsplan, som skulle have været til behandling i byrådet torsdag, men planen fandt ikke nåde for politikerne i teknik- og miljøudvalget, selv om der var taget hensyn til både det kuperede terræn, vådområderne og den grønne kile gennem "Holterne". Udvalget har nemlig bedt om et nyt udkast til en plan - det tredje - fordi man ikke synes om, at der skal være såkaldt tæt/lav byggeri i området. I planen er der lagt op til 66-132 af slagsen i to etager, sammen med fire klyngehuse, 24 traditionelle parcelhuse og 14 storparceller. Udvalget har i stedet bedt arkitekten om en plan, der udelukkende indeholder "traditionelle parceller" samt "et antal storparceller". Formand Knud Christensen begrunder udvalgets beslutning med, at man mener, at der er bygget rigeligt med sammenhængende boliger i Hadsund, og at der er større behov for den slags grunde, som udvalget peger på. Når politikerne bliver enige om en udstykningsplan er hensigten, at det kommunalt ejede område skal sættes til salg, og at køber med udgangspunkt i planen skal varetage lokalplanlægningen.