Hellere træning end fødselsdag

"Børn i bevægelse" har gjort Aars til foregangskommune på motorik-området

AARS:Fødseldagsfest i gruppen. Nej så hellere til motoriktræning i Aars. To af børnene fra motorikgruppen i "Kærnehuset" i Vestrup ved Aars - en blandet børnehave/skolefritidsordning - fik fødselsdags-muligheden, da de i fredags skulle til den ugentlige træningsdag i Aars. - Men de ville hellere til motoriktræning, hvilket viser, at børnene er meget glade for at komme her, siger Lone Vestergaard, leder af "Kærnehuset". Og selv er hun varm fortaler for værdien af at træne med de motorisk svage børn: - Vi oplever selvfølgelig forskellige grader af, hvor meget bedre børnenes motorik forbedres gennem træning, men alle bliver bedre på det motoriske felt. Og det hjælper dem i hverdagen, giver børnene mere ro i deres opførsel, ligesom det har betydning for deres indlæring, konstaterer Lone Vestergaard. Hun vurderer, at omkring 10 pct. af børnene i børnehavealderen har så udtalte motoriske problemer, at de har behov for en særlig træning, som den der tilbydes i det træningscenter, institutionen "Børn i Bevægelse" i Aars tilbyder. Her kommer Kærnehusets "motorikhold" - for det meste seks-syv stykker - én gang om ugen, men pædagogen, der er med børnene på busturen til Aars, tager de øvelser, hun oplever og lærer i træningscentret med hjem og bruger i hverdagen. Eneste i landet "Børn i Bevægelse" i Aars er eneste af sin art i Nordjyllands Amt - faktisk i hele landet og har alene af den grund mange studiebesøg. "Børn i Bevægelse" er resultatet af en sundhedsaftale mellem amtet og Aars Kommune, der således er blevet foregangskommune på området. BIB, som "Børn i Bevægelse" i daglig tale kaldes, har til huse i en sidefløj på plejehjemmet Solvang i Aars og er bemandet med fire medarbejdere - tre terapeuter og en sekretær. Målgruppen for BIB er primært førskolebørn, sekundært kommunens skoleelever. Via sundhedsplejerske-ordningen får bl. a. mødregrupper tilbud om motoriktræning af deres babyer, og BIB dækker således fra 0 år og op til de ældste folkeskole-årgange med bl. a. en rygskole for skoleelever. Frivillig test Et af de store indsats-områder er børnehaveklasserne. Alle børn her får tilbudt en test af deres motorik. Den er frivillig, men reelt siger alle forældre ja til at få deres børn undersøgt. Under testen skal børnene eksempelvis stå på et ben, løbe gadedrengeløb, hinke og drible med en bold. I fin-motorik-testen indgår bl. a. en lille øvelse med at flytte tommelfingeren fra pegefingeren til lillefingeren - og retur. - Afslører testen, at barnet har motoriske problemer, tilbydes en grundigere undersøgelse, hvorefter det vurderes, om barnet skal tilmeldes skolens motorikgruppe eller om det måske er nok med f. eks. at gå til svømning, forklarer lederen af "Børn i Bevægelse", fysioterapeut Hanne Knoblauch. I skoleåret 2001/2002 blev 194 børnehavebørn observeret, og af dem viste det sig, at omkring en snes børn havde behov for særlig motoriktræning.