Lokalpolitik

Hellere vand i åen end ud af ørerne

Af Arne B. Schade Byrådskandidat for Socialdemokratiet i Aalborg Centrum Vor Frue Stræde 4 Aalborg: RENOVERING: Aalborg Byråd traf i mandag en vigtig og god beslutning for Aalborg Centrum med vedtagelsen af lokalplanforslaget til renovering af hele Boulevarden fra Vingårdsgade og ned til John F. Kennedys Plads. Det er utrolig vigtigt for et udvidet Centrum, at det gamle hovedstrøg med sine mange prægtige ejendomme kommer i en tættere tilknytning til både det absolutte centrum som den nye Kennedy Arkade. Hele handelslivet vil komme til at opleve en opblomstring, og alle der bor i dette område vil få et kvarterløft der vil stor betydning for det daglige liv for mange familier i området. Vi vil i øget udstrækning se ejendommene blive renoveret og Kennedy Arkaden vil pludselig komme til at hænge meget bedre sammen med resten af storbyen Aalborg. Det er så vigtigt, Boulevarden kommer til at ligne en Boulevard igen. Med træer i begge sider så granit og brosten ikke får det visuelle overtag. Det vil også være naturligt, at se på trafikreguleringen i og omkring Boulevarden og få Vingaardsgade i spil måske med 2 spor op til Vesterbro så vi kan få friholdt området ved Budolfi Kirke for al den trafik der i dag præger området ved vores flotte Domkirke. Byrådet bør så benytte lejligheden til at gøre hele strøgforløbet fra John F. Kennedys Plads til Limfjorden færdigt så by og fjord virkelig kommer til at hænge sammen. Det betyder, at Østeraa der jo mangler at blive renoveret bør medgå i den samlede byplanlægning så vi får hele strækningen gjort færdig sammen med Boulevardens færdiggørelse. Med Toldboden i spil giver det pladsen foran denne bygning (nuværende p-plads) en enestående mulighed for at blive en del af den nye sammenbinding af by/fjord vi alle ønsker. Bryd Østeraa op og etabler kanal fra Burger King/Danske Bank ned til området foran Toldboden hvor denne plads ombygges som Amfi teater plads med trapper ned til vandforløb og nedsænket scene hvor kulturarrangementer/koncerter kan afholdes. (Vand rundt om nedsænket scene). Herfra skal der være gennemgang under Strandvejen som oplyst tunnel ned til fjorden så vi får et naturligt forløb af by- og fjord oplevelsen. Der er så mange der vil foredrage om at den gl. å er tørlagt og der ingen vand er. Det mener jeg er at hælde "vand ud af ørerne". Selvfølgelig kan vi skabe et kanalforløb med renset vand. Kan vi flyve til månen kan vi vel også finde lidt vand i Aalborg og dermed være med til at fastholde hele hovedmålsætningen om at gøre Havnefronten og den moderne by Aalborg til en hovedattraktion for både gæster og borgere i kommunen.