Hellige køer hos 3F

INTEGRATION:Når gruppeformanden for 3F i Aalborg, Reidar H. Kogstad, (8. oktober) skal bruge så mange ord i et forsøg på at tilbagevise min påstand (4. oktober0),om at fagbevægelsen i dette land forhindrer en gnidningsløs og fornuftig integrering af vore fremmede på arbejdsmarkedet, må jeg tage det som tilkendegivelse om, at jeg har ret i min antagelse. Så, reelt kan jeg nøjes med at svare, Nå! Men lad os alligevel skære det ud i pap for Reidar H. Kogstad: Jeg foreslår såmænd blot i al stilfærdighed, at fagbevægelsen kan være en aktiv medspiller på integrationsområdet i stedet for blot ved passende lejligheder at omgive sig med floromvundne vendinger om integrationen. Altså handling fremfor ord! Men det kan altså ikke lade sig gøre, kan jeg forstå. Der er fortsat hellige køer i den socialistisk dominerede fagbevægelse i almindelighe og i 3F i særdeleshed. I en situation, hvor selv LO er klar over, at vi kommer til at mangle hænder på arbejdsmarkedet, selv om vi står over et lille opsving i visse faggruppers ledighed, ja så ved alle i dette land, at vi får en meget lille årgang ind på arbejdsmarkedet og må sige farvel til en meget stor årgang på samme marked. Så, derfor mit forslag til fagbevægelsen om at være med til at bløde op, så vi kan få en form for indslusningsløn, så de fremmede i vort land kan blive dansKere via arbejdspladsernes mulighed for sprogdannelse og omgangsformer. Men ifølge R.K. er jeg blot naiv og ved ikke bedre. Til gengæld ved jeg så, at al tale fra 3F om integration er bluff. Fuld af fordomme, som R.K. er, ja så er hans tese den vanlige på venstrefløjen: Vi skal jo nødig have amerikanske tilstande. Og dette til trods for, at man i USA er langt mere progressive end her til lands. Varig integration sker ikke via et skrivebord. Den sker ude i det virkelige liv, hvor den fremmede integrerer sig selv i daglig samvær med den etniske indbygger i landet. Se, det er mit budskab, Reidar H.Kogstad. Og her vil 3F'eren naturligvis ikke være med. Der er ikke megen bevægelse i fagbevægelsen. Idéen om personlig frihed i et samfund er ikke uden grund liberal.