EMNER

Hellum Kirke genindviet af provsten

Mange rosende ord om det ny alterparti i Hellum Kirke

HELLUM:Ved gudstjenesten forleden blev det nye alterparti i Hellum Kirke indviet og taget i brug efter at kirken har været lukket en måned, mens restaureringen stod på. Ved gudstjenestens begyndelse bar provst Ole Skovgaard Sørensen, Serritslev, og menighedsrådets formand, Lis Andersen, kalken, oblatæsken og alterbøgerne ind i kirken og anbragte dem på det nye alterbord. Som præludium sang kirkens voksenkor en folketonevariant fra Norge: Kling no klokke, hvorefter menigheden sang den smukke adventssalme: Vær velkommen, Herrens år. I sin indvielsestale sagde provst Skovgaard Sørensen, at der er gået mange års arbejde forud for denne dag, hvor det nye alter kan tages i brug. Kunstneren Erik Heide, Mors, har stået for udførelsen af arbejdet med alteret, der er lavet af sten. Altret er enkelt og smukt og består af en bærende sten, der er meget speciel, og en overliggende med glat overflade. Kunstneren har samtidig udført et lille krucifix til kirken. Det nye alterparti harmonerer fint med den altertavle, der blev opsat i kirken sidst i 70’erne, og som er udført af Havsteen Mikkelsen. Den smukke, lyse altertavle harmonerede meget dårligt med det gamle, meget mørke alter. Foruden udskiftning af altret er døbefonten blevet hævet, så der bliver bedre vilkår både for præsten og for de mennesker, der bærer børn til dåben. Provsten sluttede sin indvielsestale med at ønske menighed og menighedsråd til lykke med at en lang arbejdsproces er sluttet med et så godt resultat. Efter indvielsen prædikede provsten over dagens tekst om de ti brudejomfruer og mindede blandt andet om, at adventstiden ikke alene er en forberedelse til jul, hvor vi alle bliver grebet af forbrugerræset, men at den også er en forberedelsestid til Jesu genkomst. Mange havde ønsket at være med til indvielsen, så kirken var fyldt til sidste plads. Efter gudstjenesten var der en kort højtidelighed i Kirkehuset, hvor der blev budt på en forfriskning. Her fortalte rådsformanden Lis Andersen i korte træk om arbejdet, der er gået forud for indvielsen af altret. Hun takkede de nuværende og tidligere menighedsrådsmedlemmer, der især var gået i brechen, provsten for sin medvirken til at gøre dagen festlig samt menigheden for god opbakning. ruk