Hellum samler sig - fremtiden skal lukkes ind LANDSBYORDNING: Hellum Skole og Hellumhejhuset vil være ét

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

De tre steder til børn i Hellum ligger dør om dør og deler udearealer. Her er det Marie fra børnehaven Hellumhejhuset, der er klatret til vejrs. FOTO: LARS PAULI

HELLUM:De gør det lidt i omvendt rækkefølge af, hvad man plejer. Det fælles værdigrundlag har de nemlig for længst på plads i de tre naboinstitutioner i landsbyen Hellum: Skolen, skolefritidsordningen og børnehaven. Allerede for et par år siden besluttede de voksne, at de ville skabe en rød tråd i de lokale børns liv under overskriften tryghed, sundhed og faglighed. Men nu har de også søgt Rebild Kommune om at få godkendt den organisatoriske konsekvens: At de tre enheder, formelt kun to, fordi skolefritidsordningen hører under skolen, bliver til én institution med fælles ledelse og fælles bestyrelse. Anbefalet - Det står jo i vores kontrakt, og det er også blevet anbefalet af nogle arbejdsgrupper i Rebild Kommune, at det netop ville være en god idé for et sted som Hellum, at man laver en landsbyordning. Det er også noget, børne- og ungdomsudvalget har anbefalet direkte til os, forklarer skoleleder Anders Zinck Østergaard og tilføjer, at ansøgerne i Hellum har forudsat, at landsbyordningen ikke betyder nedskæring i de nuværende ressourcer. Og det sætter skolebestyrelsesformand Esben Randers en tyk streg under: - Den risiko, vi løber ved det her, er jo, at de tror, de kan skære ned. Men de små enheder er i forvejen meget pressede med ledelse, siger han. Helt åbent hus I morgen, torsdag, er der åbent hus i hele det fællesskab i Hellum, som formentlig bliver nærmere knyttet sammen fra august 2008. Og arrangementet er ikke kun møntet på den nærmeste lokale befolkning, som den slags måske typisk er. De kommunale politikere er inviteret, og i Hellum håber man også, at interesserede forældre fra et bredere geografisk område benytter lejligheden til at se nærmere på Hellums kvaliteter. - En tredjedel af vores elever i dag kommer faktisk fra et andet skoledistrikt. Vi er afhængige af elever udefra, men vi ser det som en styrke, at der allerede er mange forældre, der vælger Hellum Skole, fordi de enten godt kan lide en mindre skole, eller fordi deres børn har brug for lidt mere trygge rammer, fortæller Anders Zinck Østergaard. - Vi vil gerne vise, hvad vi er gode til her i Hellum. Vi har noget specielt at tilbyde, og vi mener, at kommunen fortsat skal have et mangfoldigt udbud af skoler, siger han. Topscorer på kvalitet Den lille skole har nemlig som institution selv levet en utryg tilværelse i perioder, fordi den simpelt hen er en lille - og forholdsvis dyr - enhed. Men en dugfrisk kvalitetsrapport om Rebild Kommunes skolevæsen har nu givet Hellum Skole topkarakter på det faglige niveau. Som den eneste af 14 folkeskoler har Hellum Skole fået ¿meget tilfredsstillende¿ af Rebilds skoleforvaltning. Nede i detaljerne i rapporten fremhæves blandt andet, at procentsatsen for gennemført undervisning ligger over kommunegennemsnittet. Faktisk er der stort set ikke aflyst undervisning på skolen i 2006/2007, kan man læse sig frem til. Af i alt 5790 planlagte undervisningstimer blev kun 10 timer aflyst. God arbejdsplads - Vi har et utrolig lavt sygefravær i personalegruppen. Det er simpelt hen en god arbejdsplads, har også Arbejdstilsynet fundet frem til. Folk møder glade på arbejde og er tilfredse. Og det smitter af på børnene, glæder skolelederen sig over. Formand for skolebestyrelsen, Esben Randers, hører selv til de forældre, der aktivt har valgt Hellum Skole til for sine børn, selv om familien bor uden for skoledistriktet. - Vi er meget stolte over, at vores skole har klaret sig så flot i rapporten. Det koster godt nok lidt ekstra, men det er da altid noget, at det også giver et resultat, som er målbart, siger Esben Randers, som mener, at det er skolens gode ånd, der har vist sig direkte i undersøgelsen: - Det slår igennem, at det psykiske arbejdsmiljø er så godt, og at sygefraværet er så lavt. Det er nu også utroligt, hvor mange ting de har formået nærmest på trods af for eksempel de fysiske rammer, som absolut ikke er prangende. Både skolelederen og skolebestyrelsesformanden kan dog i lighed med de øvrige skoler sagtens se svaghederne, når man samler data ind og prøver at sammenligne kvalitet. - Det er klart, at de store skoler har meget mere, man kan måle på og dermed slå ned på, siger Anders Zinck Østergaard, som dog alligevel er stolt af placeringen. 7. klasser i spil En af de ting, der i nærmeste fremtid kan true Hellum Skoles eksistens, kunne være, hvis byrådet til januar beslutter at flytte 7. klasser ind på overbygningsskolerne. - Selvfølgelig har det en betydning, hvis vi mister vores 7. klasser. De betyder noget for kulturen på vores skole, fordi de er de ældste. Lige nu er der kun ni elever i vores 7. klasse, men der vil være 14-15 i næste skoleår, og så kan vi jo ryge ned på 80 elever, hvis de flytter med dem. Så får det naturligvis betydning for arbejdspladsens størrelse, forklarer Anders Zinck Østergaard. Esben Randers forstår ikke rigtig, hvorfor Rebild Kommune har valgt at koble diskussionerne om 7. og 10. klasser fra den mere generelle debat om skolevisioner. - Det er en lidt sjov tanke, at man kan skille det ad og tage spørgsmålet om 7. klasser kun som en meget praktisk ting. Det er lidt ærgerligt, at man har så travlt med at få taget nogle af beslutningerne, Anders Zinck Østergaard forklarer, at Hellum Skole for eksempel har et ¿glimrende samarbejde¿ med både Skørping og Terndrup skoler, når det handler om at låne fysiklokaler til de mere krævende forsøg i 7. klasse.