EMNER

Helsegården møder hård kritik

Tidligere ansat har indberettet institution for psykisk syge for ulovlig og uværdig behandling af beboerne - kommunen undersøger.

Hård kritik af forholdene på institutionen Helsegården. Foto: Bent Bach

Hård kritik af forholdene på institutionen Helsegården. Foto: Bent Bach

Den selvejende institution Helsegården på Tuenvej, der drives af ægteparret Grete og Tage Olesen, er tidligere blevet fremhævet som et mønstereksempel på en institution med et meget menneskeligt og kærligt ansigt. Et andet billede I en indberetning til Hjørring Kommune, der har tilsynspligten med stedet, tegnes et ganske andet billede af Helsegården. Det er en tidligere ansat, der kommer med kraftig kritik af ledelsesstilen og hverdagen for de 14 psykisk syge beboere, der kommer fra hele landet Hjørring Kommune har på baggrund af indberetningen iværksat en større undersøgelse af forholdene på Helsegården. Kritikken går på en meget egenrådig ledelse, som styrer beboerne og de ansatte med en meget hård tone, frygt og disciplin. Beboerne har ingen selvbestemmelse, og nogle af beboerne bliver låst inde om aftenen uden mulighed for at tilkalde hjælp. Institutionen ser stort på kravet om indberetning af magtanvendelse og den svageste gruppe får ikke tilbudt aktiviteter. Kritikpunkter bekræftes I kommunens undersøgelse, som NORDJYSKE har fået aktindsigt i, bakkes flere af kritikpunkterne op af en anden tidligere ansat: "Jeg oplevede Helsegården som en arbejdslejr. Opgaverne tog ikke udgangspunkt i beboernes behov, men i Helsegårdens drift og vedligehold, svarer den tidligere ansatte overfor kommunen. Han betegner lederen som hård overfor beboerne - en moderskikkelse, som både er elsket og frygtet. Han bekræfter også, at nogle beboere blev låst inde om aftenen, da han var ansat. "Mens jeg var på Helsegården oplevede jeg, at de svageste beboere ikke kom med på ferierejse til udlandet, men måtte nøjes med en tur til Tversted og MacDonald". En nuværende ansat er mere afdæmpet i sin kritik: "Leder har en styrende stil, hun vil sikkert det bedste, men bliver for dominerende". Helsegårdens 69-årige leder er også interviewet til kommunens undersøgelse. Om sin ledelsesstil siger hun blandt andet: "Jeg synes, jeg er god, nem at læse og forstå, omsorgsfuld, tager hånd om beboerne, hygger mig med dem". De tidligere medarbejdere ønsker ikke at stå frem i avisen med navn, men deres identitet er kendt af redaktionen. Hjørring Kommune ventes at have en konklusion på undersøgelsen klar sidst i oktober.