Helst parkere lige foran bageren

Kommune sætter ind mod p-kaos skabt af dovne bilisters ulovligheder

HOBRO:Når bilister parkerer ulovligt foran bageren eller købmanden og spærrer for udsynet, trues trafiksikkerheden for svage trafikanter. Skolebørn, cyklister og svagtseende, eksempelvis. Et brev netop fra en borger med stærkt nedsat syn får nu Hobro Kommune til at gribe ind med løfte om at stramme op og tydeliggøre, at man altså ikke må parkere lige foran Merko-købmanden på Løgstørvej i Hørby og ej heller foran bagerbutikken Det Lune Brød på Banegårdsvej i udkanten af Hobro. Såkaldte pullerter eller forbudsskilte kan komme på tale. Begge butikker ligger på gadehjørner med et fodgængerfelt nær butikken. Hver morgen og eftermiddag myldrer det med skolebørn til de nærliggende skoler - henholdsvis Rosendalskolen og Nordre Skole. "Lovløse tilstande" Men heller ikke den risiko hindrer travle bilister i at tage chancen og parkere klos op ad de to butikker - halvt ind over fortov eller sågar ind over fodgængerfeltet. Begge steder er det muligt at parkere lovligt, hvis man gider bevæge sig mindre en snes meter. Så langt orker mange bilister åbenbart ikke gå, når det handler om at købe et franskbrød eller en pakke cigaretter. Loven forbyder parkering nærmere end 10 meter fra gadehjørner. Man må hellere ikke holde foran overkørsler - som jo sikrer adgang til en eller flere grundejere. Men sådan foretrækker en stadig strøm af kunder ikke desto mindre at henstille deres firehjulede køretøj - måske ud fra devisen om, at sådan gør de fleste jo. Og politiet opdager nok ikke noget. - På Løgstørvej hersker der nærmest lovløse tilstande ved Merko-købmanden. Det kan sommertider være utrolig svært at komme ind - eller forbi, da der altid holder mange biler. Bilerne holder gerne oppe på fortovet og lige foran - eller nogen gange ligefrem på fodgængerovergangen, forklarer Kent Broe Rasmussen, Krogsvej 11, i et brev til teknisk forvaltning i Hobro Kommune. Kikkertsyn Kombinationen af uoverskueligt oversigtsforhold og butiksskilte, de karakteristisk sandwich-skilte, som undertiden står midt på fortovet, gør passage endog særdeles problematisk for Kent Broe Rasmussen, der lider af kikkertsyn. Det handicap begrænser hans synsfelt til 5 -10 grader mod en normaltseendes synsfelt på 180 grader. 2000 danskere må leve med et kikkertsyn, som skyldes en arvelig kromosomfejl. Ydermere er den 39-årige førtidspensionist natteblind og følsom over for stærkt lys, ligesom grå stær slører synet. "Det gør det ikke bedre, at bilerne holder så uansvarligt, som de gør. Så er det dobbelt så svært for mig at overskue, om der er fri bane, så jeg kan komme sikker over på det modsatte fortov", skriver Kent Broe Rasmussen. - Vi er meget glade for henvendelsen fra Kent Broe Rasmussen og er helt enige i den problematik, han gør opmærksom på. Ulovlige parkeringer på stedet spærrer helt klart for udsynet og generer ikke bare svagtseende, men skaber også farlige situationer for i sær små skolebørn, medgiver udvalgsformand Preben Christensen. Hårdnakkede uvaner - Vel vidende, at politiet jo ikke har tid til at stå og holde øje med bilisterne hele dagen, har vi tanker om at enten at opsætte nogle pullerter langs kantstenen for fysisk at hindre bilisterne i at stoppe på stedet. Løsningen kunne også være skiltning. Det vil vi overveje i samarbejde med politi og forvaltning. Via tegninger vil vi også tage ud på åstedet og orientere den berørte bager og købmand om vore hensigter, lover Preben Christensen. Uanset, hvad kommunen finder på, så er det ikke nogen nem opgave at ændre dovne bilisters uvaner, viser et eksempel fra i fjor. Her søgte kommunen at komme tilsvarende ulovlige parkeringer foran Steffens Bageri på Mariagervej. Kommunen skilter nu tydeligt med forbud mod at standse og parkere foran butikken. - Men til trods for, at der ligger en offentlig parkeringsplads ganske få meter derfra, observer vi jævnlig bilister, der tager chancen og parkerer ud for butikken, beklager afdelingsingeniør Arne Haxholm fra teknisk forvaltning hos Hobro Kommune.