EMNER

Helt almindelig praksis for andelsselskaber

I læserbrev (25.11.) af Lars Kalsen fremstår det, som om Nyfors' vedtægter sikrer, at hele magten over Nyfors ligger i bestyrelsen. Dette er naturligvis ikke korrekt.

Nyfors er et andelsselskab og lige nu er vores andelshavere og dermed ejere i gang med at vælge de nye medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed, hvorfor det i Nyfors vedtægter er bestemt, at ønsker en andelshaver et emne behandlet i Nyfors' repræsentantskab, skal dette ske gennem et siddende repræsentantskabsmedlem, som vil indsende forslaget og bringe det til behandling på næstkommende repræsentantskabsmøde. Ovenstående er ganske almindelig praksis i andelsselskaber. Forslaget vedr. at andelshavere uden fibernet skal have 50.000 kr. fra Nyfors har Lars Kalsen tidligere fremsendt til Nyfors pr. brev. Vi har svaret, at vi ikke udbetaler penge til borgere der endnu ikke har fibernet. Vi vil i stedet for bidrage til at opdyrke interessen i områderne og efterfølgende etablere fibernet til områderne når det er økonomisk rentabelt. Vi vil gerne fortsætte den positive udvikling af fibernettet som vi er midt i, hvor der sælges mange tilslutninger i de områder, hvor vi allerede har rør etableret. I samme brev har vi skrevet, at vi naturligvis gerne behandlede emnet på et repræsentantskabsmøde i henhold til Nyfors' vedtægter, hvis et repræsentantskabsmedlem indsender emnet og motiverer forslaget. Det er derfor fejlagtigt når Lars Kalsen i sit læserbrev skriver, at Nyfors ikke vil behandle emnet i repræsentantskabet - det skal blot ske jf. den proces der er anført i Nyfors' vedtægter. Nyfors' repræsentantskab har besluttet en strategi om at bidrage til egnsudvikling blandt andet ved at tilbyde vores ejere fiber. Udbredelsen af fiber er en stor investering, hvorfor etableringen kommer til at ske over en længere årrække. For at forvalte kundernes penge bedst muligt tilbyder vi fiber først, der hvor den største interesse er til stede. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi meget gerne vil tilbyde fiber i Pandrup-Kaas-området, men indtil nu har interessen i området desværre ikke været stor. Vi vil meget gerne bidrage til, at der kommer fiber i Pandrup-Kaas så hurtigt som muligt. Er der indbyggere i området, som vil yde en indsats for at dette kommer til at ske, inviterer vi meget gerne til et møde, hvor vi ved fælles hjælp kan sætte en positiv proces i gang.