Helt forkert prioritering

BRUGERBETALING:Venstres sundhedsordfører Birgitte Josefsen udtaler (12.1.), at indførelse af brugerbetaling for kunstig befrugtning har været nødvendigt for at føre Danmark ud af den økonomiske krise. Josefsen undlader imidlertid at fortælle, at der var et alternativ til at indføre brugerbetaling på vores offentlige sygehuse. Men alternativet synes regeringen og Dansk Folkeparti tilsyneladende ikke om. 1.1. 2011 blev brugerbetalingen så en realitet. Der er tale om et historisk brud med princippet om fri og lige adgang til sygehusbehandling. En ordning der ellers tidligere har sikret, at syge kan blive behandlet, uanset hvad de fejler, og hvad de tjener. Med bruddet er det fremover "lønsedlens størrelse" der afgør, om eksempelvis unge par med fertilitetsproblemer kan få de børn, de ønsker sig. Allerede 3 dage efter loven trådte i kraft kunne de offentlige fertilitetsklinikker da også meddele, at unge par opgiver at få ønskebarnet. Brugerbetaling på offentlige sygehuse var imidlertid hverken regeringens eneste eller bedste mulighed. Langt fra. Alene fradraget på de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer koster hvert år statskassen 700 mio. kr. Det er næsten 4 gange så meget som udgifterne til kunstig befrugtning er beregnet til. En afskaffelse af de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer ville dermed have mere end sikret, at alle forsat havde lige adgang til sygehusbehandling. Josefsen og resten af V nægter imidlertid at røre ved det private sundhedsmarked. Og ufrivilligt barnløse er de første til at betale prisen for det valg. Jeg tvivler på, at de bliver de sidste.

Forsiden