Helt forkert

PENSION:Hvor mon Morten Nielsen har sine oplysninger fra angående ældres indkomst? Hvis man "kun" får 832 kr. pr. måned i pension, er det, fordi man har en temmelig stor indtægt ved siden af. Jeg er selv folkepensionist, og jeg har kun pension + ATP en gang årligt. Du er helt forkert underrettet!