EMNER

Helt forrykt

KONTANTHJÆLP:Det virker helt og aldeles forrykt, at man har ret til dansk kontanthjælp efter blot 10 ugers arbejde her i landet, som det nu viser sig, at 1200 østarbejdere er blevet modtagere af. Jeg vil derfor rette øjeblikkelig henvendelse til beskæftigelsesminister Inger Støjberg for at få hende til at skærpe rådighedsreglerne overfor østarbejderne samt rejse sagen i EU-systemet. Dansk Folkeparti har i årevis påpeget, at der er store risici forbundet med den ofte automatiske tilslutning fra flertallet af Folketingets partier til de mange EU-direktiver med vidtrækkende konsekvenser for det danske samfund. Det er en direkte trussel mod den danske velfærdsmodel, når alle EU borger så nemt kan komme hertil og få ret til at modtage kontanthjælp. Det skal vi straks have gjort noget ved.