Helt hen i vejret

Ja, hvor er det synd for de udlændinge, der er velintegrerede i det danske samfund med arbejde, og som kan tale det danske sprog.

Nej, der, hvor den er gal, er, hvor forældre ikke kan et ord dansk. Det er der, hele humlen ligger begravet, så hvis ikke de kan lide dette, skulle de rejse hjem eller til et muslimsk samfund, for det kan da ikke være rigtigt, at nogle af vore dejlige danske julesalmer skal tilpasses muslimer. Nej, nej, det er da helt hen i vejret - også at man i København tillader skoler at indeholde 70 pct. børn af anden etnisk herkomst end dansk. Her er hele problemet nok, at mange familier flytter deres børn fra disse skoler, så der er en opgave med at få det stoppet eller få nogle flyttet. Summa summarum er det ikke os, der skal laves om, men muslimerne, der har fået ophold her i vores land.