Løgstør

Helt krampagtigt forsøg på branding

BRANDING:I et krampagtigt forsøg på at markedsføre Løgstør som muslingeby har vi fået et forslag om at erstatte ”ø”erne i navnet med muslingeskaller. I det nye forslag har man sat skallerne forkert sammen, så de skal minde om hjerter med det resultat, at påtænkte turister i en vis afstand ikke vil kunne vide, at det er Løgstør, det drejer sig om. Hvis turisterhvervet skulle få held til at overtale byen til at bruge muslinger på den måde, burde man i stedet bruge de næsten sammenlagte skaller, som står rundt i byen og dreje dem lidt på skrå, så revnen imellem skallerne kan illudere som skråstregen i ø. Men det er bedre at finde på noget andet.